การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

ภูเขาไทคันซาน
พื้นที่ทางตะวันตก 54

ภูเขาไทคันซาน

กระเช้าไฟฟ้าโคะมะงะทะเกะ
พื้นที่ทางตะวันตก 31

กระเช้าไฟฟ้าโคะมะงะทะเกะ

สวนออนชิ-ฮะโกะเนะ-โคะเอ็น
พื้นที่ทางตะวันตก 5

สวนออนชิ-ฮะโกะเนะ-โคะเอ็น

ยอดเขาคันมุริงะดะเกะ
พื้นที่ทางตะวันตก 13

ยอดเขาคันมุริงะดะเกะ

ศูนย์นักท่องเที่ยวฮะโกะเนะ
พื้นที่ทางตะวันตก 5

ศูนย์นักท่องเที่ยวฮะโกะเนะ

โคะโทะงะฮะมะ
พื้นที่ทางตะวันตก 2

โคะโทะงะฮะมะ

ภูเขาโทะอุเมียวซาน
พื้นที่ทางตะวันตก 0

ภูเขาโทะอุเมียวซาน

สวนมะคุยะมะ
พื้นที่ทางตะวันตก 1

สวนมะคุยะมะ

ฮะโกะเนะ โคะวะคิ-เอ็น ยุเนสซุน
พื้นที่ทางตะวันตก 22

ฮะโกะเนะ โคะวะคิ-เอ็น ยุเนสซุน

โอลี่-ยู (น้ำพุร้อน)
พื้นที่ทางตะวันตก 18

โอลี่-ยู (น้ำพุร้อน)

โคะโงะเมะ โนะ ยุ (น้ำพุร้อน)
พื้นที่ทางตะวันตก 4

โคะโงะเมะ โนะ ยุ (น้ำพุร้อน)

พิพิธภัณฑ์ศิลปะโปะละ
พื้นที่ทางตะวันตก 49

พิพิธภัณฑ์ศิลปะโปะละ

พิทธภัณฑ์ศิลปะฮะโกะเนะ
พื้นที่ทางตะวันตก 23

พิทธภัณฑ์ศิลปะฮะโกะเนะ

พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วเวนิส ฮะโกะเนะ
คูปอง
พื้นที่ทางตะวันตก 105

พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วเวนิส ฮะโกะเนะ

พิพิธภัณฑ์วรรณคดีโอดะวะระ
คูปอง
พื้นที่ทางตะวันตก 1

พิพิธภัณฑ์วรรณคดีโอดะวะระ