การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

กระเช้าไฟฟ้าโคะมะงะทะเกะ

กระเช้าไฟฟ้าโคะมะงะทะเกะ

สวนออนชิ-ฮะโกะเนะ-โคะเอ็น

สวนออนชิ-ฮะโกะเนะ-โคะเอ็น

ยอดเขาคันมุริงะดะเกะ

ยอดเขาคันมุริงะดะเกะ

ศูนย์นักท่องเที่ยวฮะโกะเนะ

ศูนย์นักท่องเที่ยวฮะโกะเนะ

โคะโทะงะฮะมะ

โคะโทะงะฮะมะ

ภูเขาโทะอุเมียวซาน

ภูเขาโทะอุเมียวซาน

สวนมะคุยะมะ

สวนมะคุยะมะ

ฮะโกะเนะ โคะวะคิ-เอ็น ยุเนสซุน

ฮะโกะเนะ โคะวะคิ-เอ็น ยุเนสซุน

โอลี่-ยู (น้ำพุร้อน)

โอลี่-ยู (น้ำพุร้อน)

โคะโงะเมะ โนะ ยุ (น้ำพุร้อน)

โคะโงะเมะ โนะ ยุ (น้ำพุร้อน)

พิพิธภัณฑ์ศิลปะโปะละ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะโปะละ

พิทธภัณฑ์ศิลปะฮะโกะเนะ

พิทธภัณฑ์ศิลปะฮะโกะเนะ

พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วเวนิส ฮะโกะเนะ
คูปอง

พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วเวนิส ฮะโกะเนะ

พิพิธภัณฑ์วรรณคดีโอดะวะระ
คูปอง

พิพิธภัณฑ์วรรณคดีโอดะวะระ

พิพิธภัณฑ์ลาลิค ฮะโกะเนะ
คูปอง

พิพิธภัณฑ์ลาลิค ฮะโกะเนะ