การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

สวนกีฬาไคเซมิซุเบะ

สวนกีฬาไคเซมิซุเบะ

เส้นทางเดินป่าอิเคะมิเนะ

เส้นทางเดินป่าอิเคะมิเนะ

ท่าเรือมะนะซุรุ

ท่าเรือมะนะซุรุ

ท่าเรือประมงโอดะวะระ

ท่าเรือประมงโอดะวะระ

พิพิธภัณฑ์ซุสุฮิโระ คะมะโบะโคะ (อาหารจานปลานึ่ง)

พิพิธภัณฑ์ซุสุฮิโระ คะมะโบะโคะ (อาหารจานปลานึ่ง)

โรงงานผลิตเบียร์อาซาฮิ- สาขาคะนะงะวะ

โรงงานผลิตเบียร์อาซาฮิ- สาขาคะนะงะวะ

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติและโลก - the Planet of Life
คูปอง

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติและโลก - the Planet of Life

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำฮะโกะเนะ-เอ็น

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำฮะโกะเนะ-เอ็น

พิพิธภัณฑ์ศิลปะนะคะงะวะ คะซุมะสะ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะนะคะงะวะ คะซุมะสะ

ฟอเรส แอดเวนท์เจอร์ โอดะวะระ

ฟอเรส แอดเวนท์เจอร์ โอดะวะระ

มิตซุยชิ

มิตซุยชิ

น้ำตก Hiryuu

น้ำตก Hiryuu

ยอดเขาคะมิยะมะ

ยอดเขาคะมิยะมะ

ยอดเขาโคะมะงะทะเกะ

ยอดเขาโคะมะงะทะเกะ

ภูเขาไทคันซาน

ภูเขาไทคันซาน