การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

เทศกาลโปรยน้ำพุร้อนยูกาวาระออนเซ็น
พื้นที่ทางตะวันตก 0

เทศกาลโปรยน้ำพุร้อนยูกาวาระออนเซ็น

ฮาโกเนะ เต็นท์ บาร์
พื้นที่ทางตะวันตก 1

ฮาโกเนะ เต็นท์ บาร์

ศูนย์รวมความบันเทิงครบวงจรฮาโกเนะ ยูโมโตะ
พื้นที่ทางตะวันตก 4

ศูนย์รวมความบันเทิงครบวงจรฮาโกเนะ ยูโมโตะ

เทศกาลฤดูร้อนฮาโกเนะ โกระ ไดมนจิ-ยากิ
พื้นที่ทางตะวันตก 0

เทศกาลฤดูร้อนฮาโกเนะ โกระ ไดมนจิ-ยากิ

ตลาดเช้าแห่งท่าเรือโอดาวาระ
พื้นที่ทางตะวันตก 0

ตลาดเช้าแห่งท่าเรือโอดาวาระ

โซโรริตี้ โอดาวะระ
พื้นที่ทางตะวันตก 0

โซโรริตี้ โอดาวะระ

พิพิธภัณฑ์เปลือกหอยเอโดะแห่งมานาซุรุ
พื้นที่ทางตะวันตก 0

พิพิธภัณฑ์เปลือกหอยเอโดะแห่งมานาซุรุ