การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

เรือนน้ำชาอะมะสะเคะ ชะยะ
พื้นที่ทางตะวันตก 19

เรือนน้ำชาอะมะสะเคะ ชะยะ

ศาลเจ้าคุซุริว
พื้นที่ทางตะวันตก 256

ศาลเจ้าคุซุริว

ไฮเวย์ฮะโกะเนะเก่า
พื้นที่ทางตะวันตก 9

ไฮเวย์ฮะโกะเนะเก่า

ศาลเจ้าฮะโกะเนะจินจา
พื้นที่ทางตะวันตก 211

ศาลเจ้าฮะโกะเนะจินจา

สวนซากปราสาทอะไร
พื้นที่ทางตะวันตก 1

สวนซากปราสาทอะไร

ศาลเจ้าคิฟุเนะ
พื้นที่ทางตะวันตก 0

ศาลเจ้าคิฟุเนะ

วัดไดยุซาน ไซโจะ-จิ
พื้นที่ทางตะวันตก 7

วัดไดยุซาน ไซโจะ-จิ

อาคารปาร์เก้ ฮะตะจุกุ
พื้นที่ทางตะวันตก 7

อาคารปาร์เก้ ฮะตะจุกุ

ต้นวิปปิ้งซากุระ โชะโคะซาน โชะไท-จิ(ต้นซากุระ)
พื้นที่ทางตะวันตก 4

ต้นวิปปิ้งซากุระ โชะโคะซาน โชะไท-จิ(ต้นซากุระ)

สวนพฤกษศาสตร์พืชชุ่มน้ำฮะโกะเนะ
พื้นที่ทางตะวันตก 9

สวนพฤกษศาสตร์พืชชุ่มน้ำฮะโกะเนะ

เทศกาลไฮเดรนเยีย สวนอะจิไซ
พื้นที่ทางตะวันตก 1

เทศกาลไฮเดรนเยีย สวนอะจิไซ

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมแม่น้ำสะกะวะงะวะ
พื้นที่ทางตะวันตก 0

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมแม่น้ำสะกะวะงะวะ

โมมิจิ-โนะ-สะโตะ
พื้นที่ทางตะวันตก 25

โมมิจิ-โนะ-สะโตะ

ภูเขาคินโทะกิ
พื้นที่ทางตะวันตก 9

ภูเขาคินโทะกิ

ทัวร์จักรยานภูเขา ฮะโกะเนะ
พื้นที่ทางตะวันตก 33

ทัวร์จักรยานภูเขา ฮะโกะเนะ