การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

เรือนน้ำชาอะมะสะเคะ ชะยะ

เรือนน้ำชาอะมะสะเคะ ชะยะ

ศาลเจ้าคุซุริว

ศาลเจ้าคุซุริว

ไฮเวย์ฮะโกะเนะเก่า

ไฮเวย์ฮะโกะเนะเก่า

ศาลเจ้าฮะโกะเนะจินจา

ศาลเจ้าฮะโกะเนะจินจา

สวนซากปราสาทอะไร

สวนซากปราสาทอะไร

ศาลเจ้าคิฟุเนะ

ศาลเจ้าคิฟุเนะ

วัดไดยุซาน ไซโจะ-จิ

วัดไดยุซาน ไซโจะ-จิ

อาคารปาร์เก้ ฮะตะจุกุ

อาคารปาร์เก้ ฮะตะจุกุ

ต้นวิปปิ้งซากุระ โชะโคะซาน โชะไท-จิ(ต้นซากุระ)

ต้นวิปปิ้งซากุระ โชะโคะซาน โชะไท-จิ(ต้นซากุระ)

สวนพฤกษศาสตร์พืชชุ่มน้ำฮะโกะเนะ

สวนพฤกษศาสตร์พืชชุ่มน้ำฮะโกะเนะ

เทศกาลไฮเดรนเยีย สวนอะจิไซ

เทศกาลไฮเดรนเยีย สวนอะจิไซ

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมแม่น้ำสะกะวะงะวะ

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมแม่น้ำสะกะวะงะวะ

โมมิจิ-โนะ-สะโตะ

โมมิจิ-โนะ-สะโตะ

ภูเขาคินโทะกิ

ภูเขาคินโทะกิ

ทัวร์จักรยานภูเขา ฮะโกะเนะ

ทัวร์จักรยานภูเขา ฮะโกะเนะ