การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

พิพิธภัณฑ์มาชิคาโดะ
พื้นที่ทางตะวันตก 2

พิพิธภัณฑ์มาชิคาโดะ

มิตซุยชิ
พื้นที่ทางตะวันตก 2

มิตซุยชิ

เส้นทางเดินป่าฮะโกะเนะ
พื้นที่ทางตะวันตก 12

เส้นทางเดินป่าฮะโกะเนะ

พิพิธภัณฑ์เปลือกหอยเอโดะแห่งมานาซุรุ
พื้นที่ทางตะวันตก 0

พิพิธภัณฑ์เปลือกหอยเอโดะแห่งมานาซุรุ

ร้าน NARAYA CAFÉ
พื้นที่ทางตะวันตก 1

ร้าน NARAYA CAFÉ

อิพพุคุโดะ
พื้นที่ทางตะวันตก 0

อิพพุคุโดะ

พิพิธภัณฑ์เพลงกล่อมเด็กฮะคุชุ (ปิดจนถึงปลายเดือนกรกฎาคม, 2018)
พื้นที่ทางตะวันตก 3

พิพิธภัณฑ์เพลงกล่อมเด็กฮะคุชุ (ปิดจนถึงปลายเดือนกรกฎาคม, 2018)

เทศกาลดอกไม้ไฟกลางน้ำยูกาวาระออนเซน
พื้นที่ทางตะวันตก 10

เทศกาลดอกไม้ไฟกลางน้ำยูกาวาระออนเซน

สวนไอริส เซเซรากิ-โนะ ซาโต และเส้นทางริมน้ำ
พื้นที่ทางตะวันตก 0

สวนไอริส เซเซรากิ-โนะ ซาโต และเส้นทางริมน้ำ

โยะริโทะโมะ ซากุระ(ต้นซากุระ)
พื้นที่ทางตะวันตก 0

โยะริโทะโมะ ซากุระ(ต้นซากุระ)

เส้นทางเดินป่ามะนะสะรุ
พื้นที่ทางตะวันตก 14

เส้นทางเดินป่ามะนะสะรุ

รูปปั้นโระคุโดะ จิโซะ
พื้นที่ทางตะวันตก 1

รูปปั้นโระคุโดะ จิโซะ

หลุมฝังศพของทะดะโนะ มิตซึตนะกะ
พื้นที่ทางตะวันตก 0

หลุมฝังศพของทะดะโนะ มิตซึตนะกะ

ภูเขาโทะอุเมียวซาน
พื้นที่ทางตะวันตก 0

ภูเขาโทะอุเมียวซาน

โฮะอุคะเอ็น
พื้นที่ทางตะวันตก 4

โฮะอุคะเอ็น