การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

ถนนบำบัด (บำบัดด้วยป่า)
พื้นที่ทางตะวันตก 4

ถนนบำบัด (บำบัดด้วยป่า)

โอะอิ ยุเมะโนะสะโตะ
พื้นที่ทางตะวันตก 1

โอะอิ ยุเมะโนะสะโตะ

ชิกิ โนะ สะโตะ (สถานที่สำหรับประสบการณ์การทำฟาร์ม)
พื้นที่ทางตะวันตก 3

ชิกิ โนะ สะโตะ (สถานที่สำหรับประสบการณ์การทำฟาร์ม)

ประสบการณ์สนุกสนานที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านญี่ปุ่น "เอโดะ มิงงุ ไคโดะ"
พื้นที่ทางตะวันตก 4

ประสบการณ์สนุกสนานที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านญี่ปุ่น "เอโดะ มิงงุ ไคโดะ"

สวนนะไค ชุโอะ
พื้นที่ทางตะวันตก 4

สวนนะไค ชุโอะ

นะไค อินเตอร์ เซอร์กิต
พื้นที่ทางตะวันตก 0

นะไค อินเตอร์ เซอร์กิต

การผจญภัยปราสาทโอดะวะระ (วันปะคุ แลนด์)
พื้นที่ทางตะวันตก 4

การผจญภัยปราสาทโอดะวะระ (วันปะคุ แลนด์)

ศูนย์ข้อมูลปราสาทโอดะวะระ (ประสบการณ์สวมชุดเกราะ)
พื้นที่ทางตะวันตก 11

ศูนย์ข้อมูลปราสาทโอดะวะระ (ประสบการณ์สวมชุดเกราะ)

อุเคียวอุ
พื้นที่ทางตะวันตก 0

อุเคียวอุ

พิพิธภัณฑ์ฮะโกะเนะ โมะโนะโนะฟุโนะสะโตะ
พื้นที่ทางตะวันตก 2

พิพิธภัณฑ์ฮะโกะเนะ โมะโนะโนะฟุโนะสะโตะ

คะนะยะ รีสอร์ท ฮะโกะเนะ
พื้นที่ทางตะวันตก 7

คะนะยะ รีสอร์ท ฮะโกะเนะ

โอดะวะระ ฮะยะคะวะ เงียวซัน
พื้นที่ทางตะวันตก 4

โอดะวะระ ฮะยะคะวะ เงียวซัน

ฮะโกะเนะ ฮิโยะริ
พื้นที่ทางตะวันตก 1

ฮะโกะเนะ ฮิโยะริ

เงียวคุเท
พื้นที่ทางตะวันตก 4

เงียวคุเท

สิระโกะ
พื้นที่ทางตะวันตก 0

สิระโกะ