การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

คะโงะเซะอิ
พื้นที่ทางตะวันตก 4

คะโงะเซะอิ

พิพิธภัณฑ์คัตซึตโอะบุชิ
พื้นที่ทางตะวันตก 0

พิพิธภัณฑ์คัตซึตโอะบุชิ

ลานหน้าสถานียุงะวะระ
พื้นที่ทางตะวันตก 2

ลานหน้าสถานียุงะวะระ

ดอปโปะ โนะ ยุ
พื้นที่ทางตะวันตก 2

ดอปโปะ โนะ ยุ

สายซึตบะคิ
พื้นที่ทางตะวันตก 4

สายซึตบะคิ

FragranceNote
พื้นที่ทางตะวันตก 2

FragranceNote

วัดซึตบะกิ
พื้นที่ทางตะวันตก 0

วัดซึตบะกิ

มะนะซุรุ ชิดะเระซากุระ (ต้นซากุระ)
พื้นที่ทางตะวันตก 0

มะนะซุรุ ชิดะเระซากุระ (ต้นซากุระ)

เทศกาลโระไบ
พื้นที่ทางตะวันตก 4

เทศกาลโระไบ

ฟุคุโชะอิน
พื้นที่ทางตะวันตก 2

ฟุคุโชะอิน

เขื่อนมิโฮะ
พื้นที่ทางตะวันตก 0

เขื่อนมิโฮะ

พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานทะเลสาบทันสะวะ มิโฮะ โนะ เละ
พื้นที่ทางตะวันตก 1

พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานทะเลสาบทันสะวะ มิโฮะ โนะ เละ

น้ำพุร้อนนะคะงะวะ
พื้นที่ทางตะวันตก 2

น้ำพุร้อนนะคะงะวะ

ศูนย์สุขภาพและสวัสดิการ ยะมะคิตะ-โชะ  ร้านซากุระ โทะโมะชิบิ
พื้นที่ทางตะวันตก 3

ศูนย์สุขภาพและสวัสดิการ ยะมะคิตะ-โชะ ร้านซากุระ โทะโมะชิบิ

อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทคะวะมุระ
พื้นที่ทางตะวันตก 1

อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทคะวะมุระ