การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

สวนสมุนไพรมัตซึตดะ-ยะมะ
พื้นที่ทางตะวันตก 3

สวนสมุนไพรมัตซึตดะ-ยะมะ

โรงงานผลิตขนม TIVOLI
พื้นที่ทางตะวันตก 5

โรงงานผลิตขนม TIVOLI

โอะคะวะ มอคโคะอุโจะ (เครื่องเขินญี่ปุ่น)
พื้นที่ทางตะวันตก 0

โอะคะวะ มอคโคะอุโจะ (เครื่องเขินญี่ปุ่น)

ฮะโกะเนะ โคะวะคิเอ็น เท็นยุ
พื้นที่ทางตะวันตก 9

ฮะโกะเนะ โคะวะคิเอ็น เท็นยุ

ยะมะ-โนะ-โฮเทล
พื้นที่ทางตะวันตก 8

ยะมะ-โนะ-โฮเทล

ทะมุระ กินคัตซึตเท
พื้นที่ทางตะวันตก 1

ทะมุระ กินคัตซึตเท

ฮะโกะเนะ คราฟเฮ้าส์ (สวนโงะระ)
พื้นที่ทางตะวันตก 5

ฮะโกะเนะ คราฟเฮ้าส์ (สวนโงะระ)

รถไฟไฮเดรนเยีย
พื้นที่ทางตะวันตก 4

รถไฟไฮเดรนเยีย

ชินริอุ
พื้นที่ทางตะวันตก 0

ชินริอุ

ถนนช้อปปิ้งฮะโกะเนะ-ยุโมะโตะ
พื้นที่ทางตะวันตก 13

ถนนช้อปปิ้งฮะโกะเนะ-ยุโมะโตะ

ถนนช้อปปิ้งมิยะโนะชิตะ
พื้นที่ทางตะวันตก 4

ถนนช้อปปิ้งมิยะโนะชิตะ

เอะจิมะ
พื้นที่ทางตะวันตก 0

เอะจิมะ

ร้านอาหารดะรุมะ
พื้นที่ทางตะวันตก 4

ร้านอาหารดะรุมะ

ถนนคะมะโบะโคะ ในโอดะวะระ
พื้นที่ทางตะวันตก 1

ถนนคะมะโบะโคะ ในโอดะวะระ

อิชิโนะยุ
พื้นที่ทางตะวันตก 3

อิชิโนะยุ