การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

เรือนน้ำชาอะมะสะเคะ ชะยะ
พื้นที่ทางตะวันตก 19

เรือนน้ำชาอะมะสะเคะ ชะยะ

สะพานโอดะวะระ บลูเวย์
พื้นที่ทางตะวันตก 3

สะพานโอดะวะระ บลูเวย์

ศาลเจ้าโฮะโตะกุ นิโนะมิยะ
พื้นที่ทางตะวันตก 7

ศาลเจ้าโฮะโตะกุ นิโนะมิยะ

อดีตวิลล่าของโงะคิชิ มัตซึตโมะโตะ, เรือนน้ำชาอุโคะอุ
พื้นที่ทางตะวันตก 12

อดีตวิลล่าของโงะคิชิ มัตซึตโมะโตะ, เรือนน้ำชาอุโคะอุ

สวนสมุนไพรมัตซึตดะ-ยะมะ
พื้นที่ทางตะวันตก 5

สวนสมุนไพรมัตซึตดะ-ยะมะ

ฮะโกะเนะ เซะคิโชะ ทะบิ โมะโนะงะทะริ-กัน
พื้นที่ทางตะวันตก 4

ฮะโกะเนะ เซะคิโชะ ทะบิ โมะโนะงะทะริ-กัน

เทศกาลโปรยน้ำพุร้อนยูกาวาระออนเซ็น
พื้นที่ทางตะวันตก 0

เทศกาลโปรยน้ำพุร้อนยูกาวาระออนเซ็น

เซโตะ ชูโซ เต็น(โรงงานผลิตสาเกญี่ปุ่น)
พื้นที่ทางตะวันตก 1

เซโตะ ชูโซ เต็น(โรงงานผลิตสาเกญี่ปุ่น)

รถไฟไฮเดรนเยีย
พื้นที่ทางตะวันตก 4

รถไฟไฮเดรนเยีย

สวนคุซุริว โนะ โมริแห่งฮาโกะเนะ
พื้นที่ทางตะวันตก 2

สวนคุซุริว โนะ โมริแห่งฮาโกะเนะ

ศาลเจ้าคุมะโนะ, สวนมันโยะ
พื้นที่ทางตะวันตก 10

ศาลเจ้าคุมะโนะ, สวนมันโยะ

ศาลเจ้าโกโช
พื้นที่ทางตะวันตก 1

ศาลเจ้าโกโช

ถนนช้อปปิ้งฮะโกะเนะ-ยุโมะโตะ
พื้นที่ทางตะวันตก 13

ถนนช้อปปิ้งฮะโกะเนะ-ยุโมะโตะ

โฮะอุโซะอุอิน
พื้นที่ทางตะวันตก 5

โฮะอุโซะอุอิน

สวนอาชิงาระ มังโย
พื้นที่ทางตะวันตก 1

สวนอาชิงาระ มังโย