การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

สวนกีฬาไคเซมิซุเบะ
พื้นที่ทางตะวันตก 0

สวนกีฬาไคเซมิซุเบะ

 อาชิการา โกโด มันโย อูด้ง
พื้นที่ทางตะวันตก 0

อาชิการา โกโด มันโย อูด้ง

ภูเขาโอโนะยะมะ
พื้นที่ทางตะวันตก 2

ภูเขาโอโนะยะมะ

สะพานนิจิโนะโอะ
พื้นที่ทางตะวันตก 4

สะพานนิจิโนะโอะ

ภูเขาโทะอุเมียวซาน
พื้นที่ทางตะวันตก 0

ภูเขาโทะอุเมียวซาน

เรือนน้ำชาอะมะสะเคะ ชะยะ
พื้นที่ทางตะวันตก 19

เรือนน้ำชาอะมะสะเคะ ชะยะ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะนะรุกะวะ
พื้นที่ทางตะวันตก 10

พิพิธภัณฑ์ศิลปะนะรุกะวะ

ยุงะวะระ ปาร์คเวย์
พื้นที่ทางตะวันตก 1

ยุงะวะระ ปาร์คเวย์

บ้านแก้วริวเก็น
พื้นที่ทางตะวันตก 0

บ้านแก้วริวเก็น

"กล่องพัซเซิล 3-ขั้นตอน ภูเขาฟูจิ ” ของฮะโกะเนะ มะรุยะมะ
พื้นที่ทางตะวันตก 5

"กล่องพัซเซิล 3-ขั้นตอน ภูเขาฟูจิ ” ของฮะโกะเนะ มะรุยะมะ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะโปะละ
พื้นที่ทางตะวันตก 56

พิพิธภัณฑ์ศิลปะโปะละ

เขื่อนมิโฮะ
พื้นที่ทางตะวันตก 1

เขื่อนมิโฮะ

ห้องจัดแสดงจานชามของโรงแรมฟูจิยะ
พื้นที่ทางตะวันตก 3

ห้องจัดแสดงจานชามของโรงแรมฟูจิยะ

โรงแรมฟูจิยะ เลค วิว แอนเน็ก - โรงแรมฮาโกเนะ
พื้นที่ทางตะวันตก 0

โรงแรมฟูจิยะ เลค วิว แอนเน็ก - โรงแรมฮาโกเนะ

อุเมะโนะเอ็น
พื้นที่ทางตะวันตก 0

อุเมะโนะเอ็น