การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

การเต้นรำสิงโตยุดะเตะ (เซ็นโงะคุฮะระ)
พื้นที่ทางตะวันตก 1

การเต้นรำสิงโตยุดะเตะ (เซ็นโงะคุฮะระ)

การเต้นรำสิงโตยุดะเตะ มิยะงิโนะ
พื้นที่ทางตะวันตก 3

การเต้นรำสิงโตยุดะเตะ มิยะงิโนะ

มิยะโนะชิตะ ซานโปะ
พื้นที่ทางตะวันตก 2

มิยะโนะชิตะ ซานโปะ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะโอคะดะ
พื้นที่ทางตะวันตก 23

พิพิธภัณฑ์ศิลปะโอคะดะ

สะพานนิจิโนะโอะ
พื้นที่ทางตะวันตก 3

สะพานนิจิโนะโอะ

สถานที่เก็บส้มทะชิโระ-เอ็น
พื้นที่ทางตะวันตก 3

สถานที่เก็บส้มทะชิโระ-เอ็น

ร้านอาหารญี่ปุ่นวะทะยะ
พื้นที่ทางตะวันตก 0

ร้านอาหารญี่ปุ่นวะทะยะ

โฮะอุโซะอุอิน
พื้นที่ทางตะวันตก 0

โฮะอุโซะอุอิน

ยุฮัชโชะเมะ ชะยะ ไบเท็น
พื้นที่ทางตะวันตก 2

ยุฮัชโชะเมะ ชะยะ ไบเท็น

โยะริโทะโมะ ซากุระ(ต้นซากุระ)
พื้นที่ทางตะวันตก 0

โยะริโทะโมะ ซากุระ(ต้นซากุระ)

ภูเขาโอโนะยะมะ
พื้นที่ทางตะวันตก 2

ภูเขาโอโนะยะมะ

อดีตโรงเรียนเคียววะ เคียววะ โนะ โมะริ / ประสบการณ์ Char-grill
พื้นที่ทางตะวันตก 7

อดีตโรงเรียนเคียววะ เคียววะ โนะ โมะริ / ประสบการณ์ Char-grill

ศูนย์สุขภาพและสวัสดิการยะมะคิตะ มะชิ, ซากุระโนะ ยุ(ต้นซากุระ)
พื้นที่ทางตะวันตก 1

ศูนย์สุขภาพและสวัสดิการยะมะคิตะ มะชิ, ซากุระโนะ ยุ(ต้นซากุระ)

อะสะฮิ-บะชิ
พื้นที่ทางตะวันตก 3

อะสะฮิ-บะชิ

อุโมงค์คันเร โดอุมอน
พื้นที่ทางตะวันตก 0

อุโมงค์คันเร โดอุมอน