การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

เรียงลำดับโดย:
ร้านอาหารคุริ โนะ ซาโตะและสวนดอกกุหลาบ
พื้นที่ใจกลาง

ร้านอาหารคุริ โนะ ซาโตะและสวนดอกกุหลาบ

สวนสะกะมิฮะระคิตะ
พื้นที่ใจกลาง

สวนสะกะมิฮะระคิตะ

แถวดอกพิงค์มอส (แนวยาวของดอกพิงค์มอส)
พื้นที่ใจกลาง

แถวดอกพิงค์มอส (แนวยาวของดอกพิงค์มอส)

ิพิทธภัณฑ์เมืองสะกะมิฮะระ
พื้นที่ใจกลาง

ิพิทธภัณฑ์เมืองสะกะมิฮะระ

สมาคมอุตสาหกรรมปศุสัตว์ ทะมะโงะ ไคโดะ อะสะมิโซะ
พื้นที่ใจกลาง

สมาคมอุตสาหกรรมปศุสัตว์ ทะมะโงะ ไคโดะ อะสะมิโซะ

ซากปราสาทซึตคุย
พื้นที่ใจกลาง

ซากปราสาทซึตคุย

บ้านสตอเบอร์รี่
พื้นที่ใจกลาง

บ้านสตอเบอร์รี่

บ้านอนุสรณ์โอะซะกิ งะคุโดะ
พื้นที่ใจกลาง

บ้านอนุสรณ์โอะซะกิ งะคุโดะ

เทศกาลซากุระชาวเมืองสะกะมิฮะระ
พื้นที่ใจกลาง

เทศกาลซากุระชาวเมืองสะกะมิฮะระ

ถนนซากุระที่ศาลากลางเมืองสะกะมิฮะระ (ต้นซากุระ)
พื้นที่ใจกลาง

ถนนซากุระที่ศาลากลางเมืองสะกะมิฮะระ (ต้นซากุระ)

ศูนย์ชุมชนทะเลสาบซากามิโกะ เขตคานะกาวะ
พื้นที่ใจกลาง

ศูนย์ชุมชนทะเลสาบซากามิโกะ เขตคานะกาวะ

สวนสะกะมิฮะระ อะสะมิโสะ
พื้นที่ใจกลาง

สวนสะกะมิฮะระ อะสะมิโสะ

ศูนย์ประสบการณ์ วะดะ-โนะ-สะโตะ
พื้นที่ใจกลาง

ศูนย์ประสบการณ์ วะดะ-โนะ-สะโตะ

จุดชมวิวบนยอดเขาฮะคุซาน
พื้นที่ใจกลาง

จุดชมวิวบนยอดเขาฮะคุซาน

เส้นทางเดินป่าฮินะตะ-ยะคุชิ
พื้นที่ใจกลาง

เส้นทางเดินป่าฮินะตะ-ยะคุชิ

กันสะกิ อิเสะกิ ชิเรียว-กัน
พื้นที่ใจกลาง

กันสะกิ อิเสะกิ ชิเรียว-กัน

ต้นเซลโคว่าขนาดใหญ่
พื้นที่ใจกลาง

ต้นเซลโคว่าขนาดใหญ่

อมันดาฮิลล์
พื้นที่ใจกลาง

อมันดาฮิลล์

19 - 36 ของ 202 ผล