การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

เส้นทางเดินป่าอะบุระซึตโบะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 26

เส้นทางเดินป่าอะบุระซึตโบะ

ประภาคารซึตรุงิสะกิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 4

ประภาคารซึตรุงิสะกิ

โรงแรม เคคิว อะบุระทุโบะ คันโชะโซะอุ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 8

โรงแรม เคคิว อะบุระทุโบะ คันโชะโซะอุ

มะรุยุมะระ (ล่องเรือตกปลา)
โยโกะสุกะ· มิอุระ 10

มะรุยุมะระ (ล่องเรือตกปลา)

สวนฟุเอะดะ (มุมมองที่น่าตื่นตาตื่นใจของภูเขาไฟฟูจิ)
โยโกะสุกะ· มิอุระ 16

สวนฟุเอะดะ (มุมมองที่น่าตื่นตาตื่นใจของภูเขาไฟฟูจิ)

คามาคุระ โคะมะชิ โดะริ ช้อปปิ้ง(ฮะโตะ สะบุเระ)
โยโกะสุกะ· มิอุระ 68

คามาคุระ โคะมะชิ โดะริ ช้อปปิ้ง(ฮะโตะ สะบุเระ)

ศาลเจ้าคามาคุระ-กุ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 3

ศาลเจ้าคามาคุระ-กุ

คามาคุระ ฮะเซะ โนะ อะคะริ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 2

คามาคุระ ฮะเซะ โนะ อะคะริ

วัดโคะเมียวจิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 2

วัดโคะเมียวจิ

ิจินมุ-จิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

ิจินมุ-จิ

ฮอนซุยจิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 2

ฮอนซุยจิ

เอะโชะ-จิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 8

เอะโชะ-จิ

วัดไคโซะ-จิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 3

วัดไคโซะ-จิ

วัดโจะโคะเมียว-จิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 5

วัดโจะโคะเมียว-จิ

โจะชิ-จิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

โจะชิ-จิ