การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

ฮะยะมะเดินเล่นเลียบชายฝั่งและเส้นทางเดินป่าเซ็นเง็น ยะมะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 16

ฮะยะมะ เดินเล่นเลียบชายฝั่ง และเส้นทางเดินป่าเซ็นเง็น ยะมะ

เรือข้ามฟากอ่าวโตเกียว
โยโกะสุกะ· มิอุระ 38

เรือข้ามฟากอ่าวโตเกียว

วะคะมิยะ-โอะจิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 6

วะคะมิยะ-โอะจิ

แต่งชุดญี่ปุ่นโบราณที่คามาคุระ บูชิ ไทเคนโดโคโระ ฟุกะซาวะโนโทริเดะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

แต่งชุดญี่ปุ่นโบราณที่คามาคุระ บูชิ ไทเคนโดโคโระ ฟุกะซาวะโนโทริเดะ

เส้นทางเดินป่าอะบุระซึตโบะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 28

เส้นทางเดินป่าอะบุระซึตโบะ

โรงแรมคามาคุระ โคคอน
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

โรงแรมคามาคุระ โคคอน

ศาลเจ้าซึตรุกะโอะกะ ฮะชิมันกุ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 54

ศาลเจ้าซึตรุกะโอะกะ ฮะชิมันกุ

ทางเดินแคนนอนสะกิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 10

ทางเดินแคนนอนสะกิ

เส้นทาง 10,000 เมตร
โยโกะสุกะ· มิอุระ 4

เส้นทาง 10,000 เมตร

ยอดเขาทะคะโทะริ-ยะมะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 1

ยอดเขาทะคะโทะริ-ยะมะ

วัดนอ็นโยะ-อิน
โยโกะสุกะ· มิอุระ 46

วัดนอ็นโยะ-อิน

ฮิคะเงะ ชะยะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 4

ฮิคะเงะ ชะยะ

เทศกาลโยโกสุกะ เคอร์รี่
โยโกะสุกะ· มิอุระ 13

เทศกาลโยโกสุกะ เคอร์รี่

ศาลเจ้าไคนัน
โยโกะสุกะ· มิอุระ 5

ศาลเจ้าไคนัน

ศาลเจ้าเอะงะระ เท็นจิน
โยโกะสุกะ· มิอุระ 23

ศาลเจ้าเอะงะระ เท็นจิน