การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

เส้นทางเดินป่าอะบุระซึตโบะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 19

เส้นทางเดินป่าอะบุระซึตโบะ

ประภาคารซึตรุงิสะกิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 4

ประภาคารซึตรุงิสะกิ

โรงแรม เคคิว อะบุระทุโบะ คันโชะโซะอุ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 8

โรงแรม เคคิว อะบุระทุโบะ คันโชะโซะอุ

มะรุยุมะระ (ล่องเรือตกปลา)
โยโกะสุกะ· มิอุระ 9

มะรุยุมะระ (ล่องเรือตกปลา)

สวนฟุเอะดะ (มุมมองที่น่าตื่นตาตื่นใจของภูเขาไฟฟูจิ)
โยโกะสุกะ· มิอุระ 14

สวนฟุเอะดะ (มุมมองที่น่าตื่นตาตื่นใจของภูเขาไฟฟูจิ)

คามาคุระ โคะมะชิ โดะริ ช้อปปิ้ง(ฮะโตะ สะบุเระ)
โยโกะสุกะ· มิอุระ 67

คามาคุระ โคะมะชิ โดะริ ช้อปปิ้ง(ฮะโตะ สะบุเระ)

ศาลเจ้าคามาคุระ-กุ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 2

ศาลเจ้าคามาคุระ-กุ

คามาคุระ ฮะเซะ โนะ อะคะริ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 2

คามาคุระ ฮะเซะ โนะ อะคะริ

วัดโคะเมียวจิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 2

วัดโคะเมียวจิ

ิจินมุ-จิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

ิจินมุ-จิ

ฮอนซุยจิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 2

ฮอนซุยจิ

เอะโชะ-จิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 8

เอะโชะ-จิ

วัดไคโซะ-จิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 3

วัดไคโซะ-จิ

วัดโจะโคะเมียว-จิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 5

วัดโจะโคะเมียว-จิ

โจะชิ-จิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

โจะชิ-จิ