การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

ต้นไม้ที่โทะเร เซลโคะวะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 1

ต้นไม้ที่โทะเร เซลโคะวะ

อินะมุระงะสะก
โยโกะสุกะ· มิอุระ 8

อินะมุระงะสะก

เคะไวสะกะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

เคะไวสะกะ

ศาลเจ้าอะวะชิมะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 3

ศาลเจ้าอะวะชิมะ

โชะจะงะสะกิ ไคกัน
โยโกะสุกะ· มิอุระ 8

โชะจะงะสะกิ ไคกัน

ร้านอาหาร Acquamare
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

ร้านอาหาร Acquamare

สวนริมหาด
โยโกะสุกะ· มิอุระ 1

สวนริมหาด

ทางเดินแคนนอนสะกิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 7

ทางเดินแคนนอนสะกิ

จุดชมวิวสวนแคนนอนสะกิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 1

จุดชมวิวสวนแคนนอนสะกิ

ร้าน Cainz โยโกสุกะ คุริฮะมะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 6

ร้าน Cainz โยโกสุกะ คุริฮะมะ

สวนดอกไม้คุริฮะมะสระว่ายน้ำ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 2

สวนดอกไม้คุริฮะมะสระว่ายน้ำ

เพอรรี่ พาร์ค และอาคารอนุสรณ์เพอรรี่
โยโกะสุกะ· มิอุระ 3

เพอรรี่ พาร์ค และอาคารอนุสรณ์เพอรรี่

พิพิธภัณฑ์ศิลปะโยโกสุกะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 2

พิพิธภัณฑ์ศิลปะโยโกสุกะ

เทศกาลดอกซากุระมิอุระ ไคกัน(ต้นซากุระ)
โยโกะสุกะ· มิอุระ 57

เทศกาลดอกซากุระมิอุระ ไคกัน(ต้นซากุระ)

หน้าผาโจร
โยโกะสุกะ· มิอุระ 5

หน้าผาโจร