การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

ตลาดซุคะนะโกสโสะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 1

ตลาดซุคะนะโกสโสะ

อุระริ มาเช่- ตลาดปลา-ตลาดผัก
โยโกะสุกะ· มิอุระ 18

อุระริ มาเช่- ตลาดปลา-ตลาดผัก

มิสะกิ ทูน่า
โยโกะสุกะ· มิอุระ 18

มิสะกิ ทูน่า

สวนริมทะเลเคคิว อะบุระซึตโบะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 31

สวนริมทะเลเคคิว อะบุระซึตโบะ

หาดซูชิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 102

หาดซูชิ

สะรุชิมะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 20

สะรุชิมะ

สวนฮิโระยะมะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 4

สวนฮิโระยะมะ

สวนฮะยะมะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 5

สวนฮะยะมะ

สวนฮะยะมะ ชิโอะไซ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 14

สวนฮะยะมะ ชิโอะไซ

ป่าโคะอะจิโระ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 17

ป่าโคะอะจิโระ

เรือล่องชมใต้ทะเล เรนโบว์ ฟิช
โยโกะสุกะ· มิอุระ 44

เรือล่องชมใต้ทะเล เรนโบว์ ฟิช

สวนมิยะงะวะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 4

สวนมิยะงะวะ

ถนนโยโกสุกะ โดะบุยตะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 37

ถนนโยโกสุกะ โดะบุยตะ

ถนนโคะมะชิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 24

ถนนโคะมะชิ

มิสะกิ ชิทะมะชิ โชเท็นไก (ถนนช้อปปิ้ง)
โยโกะสุกะ· มิอุระ 47

มิสะกิ ชิทะมะชิ โชเท็นไก (ถนนช้อปปิ้ง)