การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

ร้านอาหารบ้านโบราณนะรุเสะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

ร้านอาหารบ้านโบราณนะรุเสะ

ฮัคโคะโดะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 1

ฮัคโคะโดะ

คาเฟ่คามาคุระโบริ ไคคัน & ช้อปกุริ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

คาเฟ่คามาคุระโบริ ไคคัน & ช้อปกุริ

ร้านจักรยาน Grove Kamakura
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

ร้านจักรยาน Grove Kamakura

ประตูโทริ ซาน-โนะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 3

ประตูโทริ ซาน-โนะ

HUNGRYS
โยโกะสุกะ· มิอุระ 1

HUNGRYS

โมะริโตะ ไดเมียวจิน
โยโกะสุกะ· มิอุระ 19

โมะริโตะ ไดเมียวจิน

ร้าน Cainz โยโกสุกะ คุริฮะมะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 6

ร้าน Cainz โยโกสุกะ คุริฮะมะ

คามาคุระ ฮะเซะ โนะ อะคะริ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 2

คามาคุระ ฮะเซะ โนะ อะคะริ

แต่งชุดญี่ปุ่นโบราณที่คามาคุระ บูชิ ไทเคนโดโคโระ ฟุกะซาวะโนโทริเดะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

แต่งชุดญี่ปุ่นโบราณที่คามาคุระ บูชิ ไทเคนโดโคโระ ฟุกะซาวะโนโทริเดะ

อุระริ มาเช่- ตลาดปลา-ตลาดผัก
โยโกะสุกะ· มิอุระ 19

อุระริ มาเช่- ตลาดปลา-ตลาดผัก

ตลาดเกษตรกรคามาคุระ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 1

ตลาดเกษตรกรคามาคุระ

สวนทะเทชิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 41

สวนทะเทชิ

อินะมุระงะสะก
โยโกะสุกะ· มิอุระ 8

อินะมุระงะสะก

โยโกสุกะ เซ็นทรัล พาร์ค
โยโกะสุกะ· มิอุระ 1

โยโกสุกะ เซ็นทรัล พาร์ค