การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

พิพิธภัณฑ์วรรณกรรมคามาคุระ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 30

พิพิธภัณฑ์วรรณกรรมคามาคุระ

วัดเค็นโชะ-จิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 20

วัดเค็นโชะ-จิ

วัดโจะเมียว คิเซ็น'อัน
โยโกะสุกะ· มิอุระ 5

วัดโจะเมียว คิเซ็น'อัน

ศาลเจ้าเซ็นไนไร เบ็นไซเท็น ศาลเจ้าอูกาฟุกุ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 19

ศาลเจ้าเซ็นไนไร เบ็นไซเท็น ศาลเจ้าอูกาฟุกุ

ดังคะสุระ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 13

ดังคะสุระ

ศาลเจ้าซึตรุกะโอะกะ ฮะชิมันกุ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 51

ศาลเจ้าซึตรุกะโอะกะ ฮะชิมันกุ

วัดฮะเซะ-เดะระ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 38

วัดฮะเซะ-เดะระ

หลุมฝังศพของมินะโมะโตะโนะ โยะริโตะโมะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 2

หลุมฝังศพของมินะโมะโตะโนะ โยะริโตะโมะ

โคะโตะคุ-อิน / หลวงพ่อโตแห่งคามาคุระ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 174

โคะโตะคุ-อิน / หลวงพ่อโตแห่งคามาคุระ

วัดโฮะโคะคุ-จิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 152

วัดโฮะโคะคุ-จิ

โมะริโตะ ไดเมียวจิน
โยโกะสุกะ· มิอุระ 19

โมะริโตะ ไดเมียวจิน

ศาลเจ้าชิระฮิเกะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 9

ศาลเจ้าชิระฮิเกะ

ศาลเจ้านิชิคะโนะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 2

ศาลเจ้านิชิคะโนะ

ศาลเจ้าฮะชิริมิซุ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 3

ศาลเจ้าฮะชิริมิซุ

ศาลเจ้าฮิกะชิคะโนะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 1

ศาลเจ้าฮิกะชิคะโนะ