การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

พิพิธภัณฑ์วรรณกรรมคามาคุระ

พิพิธภัณฑ์วรรณกรรมคามาคุระ

วัดเค็นโชะ-จิ

วัดเค็นโชะ-จิ

วัดโจะเมียว คิเซ็น'อัน

วัดโจะเมียว คิเซ็น'อัน

ศาลเจ้าเซ็นไนไร เบ็นไซเท็น ศาลเจ้าอูกาฟุกุ

ศาลเจ้าเซ็นไนไร เบ็นไซเท็น ศาลเจ้าอูกาฟุกุ

ดังคะสุระ

ดังคะสุระ

ศาลเจ้าซึตรุกะโอะกะ ฮะชิมันกุ

ศาลเจ้าซึตรุกะโอะกะ ฮะชิมันกุ

วัดฮะเซะ-เดะระ

วัดฮะเซะ-เดะระ

หลุมฝังศพของมินะโมะโตะโนะ โยะริโตะโมะ

หลุมฝังศพของมินะโมะโตะโนะ โยะริโตะโมะ

โคะโตะคุ-อิน / หลวงพ่อโตแห่งคามาคุระ

โคะโตะคุ-อิน / หลวงพ่อโตแห่งคามาคุระ

วัดโฮะโคะคุ-จิ

วัดโฮะโคะคุ-จิ

โมะริโตะ ไดเมียวจิน

โมะริโตะ ไดเมียวจิน

ศาลเจ้าชิระฮิเกะ

ศาลเจ้าชิระฮิเกะ

ศาลเจ้านิชิคะโนะ

ศาลเจ้านิชิคะโนะ

ศาลเจ้าฮะชิริมิซุ

ศาลเจ้าฮะชิริมิซุ

ศาลเจ้าฮิกะชิคะโนะ

ศาลเจ้าฮิกะชิคะโนะ