การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

สะรุชิมะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 30

สะรุชิมะ

ชัคคิระโคะ มิอุระ โชะวะกัน
โยโกะสุกะ· มิอุระ 1

ชัคคิระโคะ มิอุระ โชะวะกัน

พิพิธภัณฑ์บ้านพักส่วนตัวโบราณแห่งโยโกฮะมะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 5

พิพิธภัณฑ์บ้านพักส่วนตัวโบราณแห่งโยโกฮะมะ

หาดซูชิ: "ฤดูกาลแห่งพระอาทิตย์" อนุสาวรีย์หิน
โยโกะสุกะ· มิอุระ 1

หาดซูชิ: "ฤดูกาลแห่งพระอาทิตย์" อนุสาวรีย์หิน

วัดเมเงะซึต-อิน
โยโกะสุกะ· มิอุระ 36

วัดเมเงะซึต-อิน