การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

สวนคินุงะสะยะมะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 9

สวนคินุงะสะยะมะ

นากาอิซีไซด์พาร์ค - เนินเขาโซเล
โยโกะสุกะ· มิอุระ 10

นากาอิซีไซด์พาร์ค - เนินเขาโซเล

สวนทะเทชิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 36

สวนทะเทชิ

เรือข้ามฟากอ่าวโตเกียว
โยโกะสุกะ· มิอุระ 37

เรือข้ามฟากอ่าวโตเกียว

อ่างเก็บน์ำฮะชิริมิสุ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 3

อ่างเก็บน์ำฮะชิริมิสุ

วัดเมียวฮอน-จิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 50

วัดเมียวฮอน-จิ

วัดเอ็นโคะคุรอน-จิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 51

วัดเอ็นโคะคุรอน-จิ

วัดนอ็นโยะ-อิน
โยโกะสุกะ· มิอุระ 46

วัดนอ็นโยะ-อิน

ศาลเจ้าเอะงะระ เท็นจิน
โยโกะสุกะ· มิอุระ 22

ศาลเจ้าเอะงะระ เท็นจิน

วัดไดฮอนซาน เอ็นงะคุ-จิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 23

วัดไดฮอนซาน เอ็นงะคุ-จิ

สะสุเกะ อินะริ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 10

สะสุเกะ อินะริ

วัดสุงิโมะโตะ-เดะระ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 11

วัดสุงิโมะโตะ-เดะระ

วัดโอฟุนะแคนนอน
โยโกะสุกะ· มิอุระ 61

วัดโอฟุนะแคนนอน

วัดเอ็น'โนะ-จิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 10

วัดเอ็น'โนะ-จิ

ศาลเจ้าอะมะนะวะ ชินเม
โยโกะสุกะ· มิอุระ 11

ศาลเจ้าอะมะนะวะ ชินเม