การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

อาหารชาวประมง (อิชิโรมะรุ)
โยโกะสุกะ· มิอุระ 1

อาหารชาวประมง (อิชิโรมะรุ)

BAR CANTINA
โยโกะสุกะ· มิอุระ 2

BAR CANTINA

มะสะมุเนะ ดาบและใบมีด
โยโกะสุกะ· มิอุระ 3

มะสะมุเนะ ดาบและใบมีด

ทะทะระ ฮะมะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 3

ทะทะระ ฮะมะ

วัดโฮคะอิจิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

วัดโฮคะอิจิ

ถ้ำมันดาระโด ยากุระ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 7

ถ้ำมันดาระโด ยากุระ

คาเฟ่คามาคุระโบริ ไคคัน & ช้อปกุริ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

คาเฟ่คามาคุระโบริ ไคคัน & ช้อปกุริ

ศาลเจ้าชิโระอะไคนะริ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 4

ศาลเจ้าชิโระอะไคนะริ

ป่าโคะอะจิโระ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 19

ป่าโคะอะจิโระ

ร้านมิโตมิย้อมสี (การย้อมผ้าไทโยะ-บะตะแบบดั้งเดิม)
โยโกะสุกะ· มิอุระ 14

ร้านมิโตมิย้อมสี (การย้อมผ้าไทโยะ-บะตะแบบดั้งเดิม)

โชะนัน โมโนเรล
โยโกะสุกะ· มิอุระ 31

โชะนัน โมโนเรล

สวนผลไม้ ซึตคุอิฮะมะกันโคะโนะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 12

สวนผลไม้ ซึตคุอิฮะมะกันโคะโนะ

ร้านอาหาร ลา มารี
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

ร้านอาหาร ลา มารี

วัดโจอุระคุจิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

วัดโจอุระคุจิ

วัดเอ็นโคะคุรอน-จิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 51

วัดเอ็นโคะคุรอน-จิ