การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

ท่าเรือประมงคตซึตโบะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 12

ท่าเรือประมงคตซึตโบะ

ร้านอาหารบ้านโบราณนะรุเสะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

ร้านอาหารบ้านโบราณนะรุเสะ

โรงแรมแคนนอนสะกิ เคคิว
โยโกะสุกะ· มิอุระ 2

โรงแรมแคนนอนสะกิ เคคิว

ฮะยะมะ มาริน่า
โยโกะสุกะ· มิอุระ 2

ฮะยะมะ มาริน่า

วะคะมิยะ-โอะจิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 6

วะคะมิยะ-โอะจิ

คุโรนุมะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

คุโรนุมะ

เฮ้าส์ ออฟ เฟลเวอร์ส
โยโกะสุกะ· มิอุระ 7

เฮ้าส์ ออฟ เฟลเวอร์ส

เคะไวสะกะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

เคะไวสะกะ

สะสุเกะ อินะริ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 11

สะสุเกะ อินะริ

แหลมแคนนอนสะกิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 1

แหลมแคนนอนสะกิ

สวนฟุเอะดะ (มุมมองที่น่าตื่นตาตื่นใจของภูเขาไฟฟูจิ)
โยโกะสุกะ· มิอุระ 19

สวนฟุเอะดะ (มุมมองที่น่าตื่นตาตื่นใจของภูเขาไฟฟูจิ)

นากาอิซีไซด์พาร์ค - เนินเขาโซเล
โยโกะสุกะ· มิอุระ 11

นากาอิซีไซด์พาร์ค - เนินเขาโซเล

วัดนอ็นโยะ-อิน
โยโกะสุกะ· มิอุระ 48

วัดนอ็นโยะ-อิน

พิพิธภัณฑ์วรรณกรรมคามาคุระ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 34

พิพิธภัณฑ์วรรณกรรมคามาคุระ

โรงแรมคามาคุระ โคคอน
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

โรงแรมคามาคุระ โคคอน