การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

เรียงลำดับโดย:
โรงแรมโยโกสุกะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

โรงแรมโยโกสุกะ

มะรุยุมะระ (ล่องเรือตกปลา)
โยโกะสุกะ· มิอุระ

มะรุยุมะระ (ล่องเรือตกปลา)

ศูนย์วิจัยโยโกสุกะ (ศูนย์ YRP อาคาร 1)
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ศูนย์วิจัยโยโกสุกะ (ศูนย์ YRP อาคาร 1)

โชะจะงะสะกิ ไคกัน
โยโกะสุกะ· มิอุระ

โชะจะงะสะกิ ไคกัน

ยูอิงาฮามะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ยูอิงาฮามะ

ร้านอาหาร ลา มารี
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ร้านอาหาร ลา มารี

วัดฮะเซะ-เดะระ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

วัดฮะเซะ-เดะระ

วัดจุฟุคุจิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

วัดจุฟุคุจิ

ศาลเจ้าอะวะชิมะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ศาลเจ้าอะวะชิมะ

เพอรรี่ พาร์ค และอาคารอนุสรณ์เพอรรี่
โยโกะสุกะ· มิอุระ

เพอรรี่ พาร์ค และอาคารอนุสรณ์เพอรรี่

สวนแคนนอนสะกิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

สวนแคนนอนสะกิ

ต้นไม้ที่โทะเร เซลโคะวะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ต้นไม้ที่โทะเร เซลโคะวะ

คิตะคามะคุระ โฮอุนัน (ห้องชงชา)
โยโกะสุกะ· มิอุระ

คิตะคามะคุระ โฮอุนัน (ห้องชงชา)

ประภาคารอะวะสะกิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ประภาคารอะวะสะกิ

บิล ชิชิริ งะ ฮะมะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

บิล ชิชิริ งะ ฮะมะ

เทศกาลดอกไม้ไฟชายฝั่งมิอุระ โนเรียว มัตสึริ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

เทศกาลดอกไม้ไฟชายฝั่งมิอุระ โนเรียว มัตสึริ

ป่าโคะอะจิโระ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ป่าโคะอะจิโระ

ป่า Metasequoia
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ป่า Metasequoia

1 - 18 ของ 297 ผล