การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

สวนอิตานลี่ยนยะมะเตะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 8

สวนอิตานลี่ยนยะมะเตะ

สวนโซอุ-โนะ-ฮะนะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 45

สวนโซอุ-โนะ-ฮะนะ

รถไฟซีไซด์ ไลน์
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 10

รถไฟซีไซด์ ไลน์

โอะเซ็นจิ เอโค งุระชิ คันเคียว-กัน (ศูนย์นิเวศวิทยาโอะเซ็นจิ)
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

โอะเซ็นจิ เอโค งุระชิ คันเคียว-กัน (ศูนย์นิเวศวิทยาโอะเซ็นจิ)

เทศกาลดอกไม้ไฟทามากาวะ เฉลิมฉลองครบรอบเทศบาลคาวาซากิ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 1

เทศกาลดอกไม้ไฟทามากาวะ เฉลิมฉลองครบรอบเทศบาลคาวาซากิ

ย่านธุรกิจโยโกฮามะ เพรสโซ่
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

ย่านธุรกิจโยโกฮามะ เพรสโซ่

อนุสรณ์ของโยะชิยะ โนะบุโคะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 1

อนุสรณ์ของโยะชิยะ โนะบุโคะ

แม่น้ำคะตะบิระ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

แม่น้ำคะตะบิระ

สำนักงานใหญ่ Doumoto Seika (โรงงาน)
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 12

สำนักงานใหญ่ Doumoto Seika (โรงงาน)

โทะไคโดะ คะวะสะกิ-ชุกุ โคะริวกัน
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

โทะไคโดะ คะวะสะกิ-ชุกุ โคะริวกัน

งานฮะนะ โตะ อุตซึตวะ โนะ (ยะมะเตะ เซโยะอุกัน)
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 8

งานฮะนะ โตะ อุตซึตวะ โนะ (ยะมะเตะ เซโยะอุกัน)

คะนะสะวะ ไคโดะ (เส้นทางเดินป่า)
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 14

คะนะสะวะ ไคโดะ (เส้นทางเดินป่า)

เรือล่อง Factory Nightview Jungle Cruise
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 5

เรือล่อง Factory Nightview Jungle Cruise

ทัวร์รถแท็กซี่พร้อมคนขับที่ได้รับการรับรองจากสมาคมแท็กซี่คะนะงะวะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 1

ทัวร์รถแท็กซี่พร้อมคนขับที่ได้รับการรับรองจากสมาคมแท็กซี่คะนะงะวะ

เทศกาลเปิดท่าเรือโยโกฮามะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 2

เทศกาลเปิดท่าเรือโยโกฮามะ