การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

เซน คาเฟ่, สะเกะซึต คะซุฮะ (CIAL  ซึตรุมิ)
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 4

เซน คาเฟ่, สะเกะซึต คะซุฮะ (CIAL ซึตรุมิ)

คาเฟเทอเรีย TARO
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

คาเฟเทอเรีย TARO

ศาลเจ้าโคะโทะฮิระ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 1

ศาลเจ้าโคะโทะฮิระ

สวนโนะเงะยะมะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 2

สวนโนะเงะยะมะ

งานฮะนะ โตะ อุตซึตวะ โนะ (ยะมะเตะ เซโยะอุกัน)
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 8

งานฮะนะ โตะ อุตซึตวะ โนะ (ยะมะเตะ เซโยะอุกัน)

เซยะ เบียร์ (เบียร์การ์เด้นท์ / อิวะสะกิ ฟาร์ม)
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 5

เซยะ เบียร์ (เบียร์การ์เด้นท์ / อิวะสะกิ ฟาร์ม)

เทศกาลคาวาซากิ ซันโนะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

เทศกาลคาวาซากิ ซันโนะ

โยโกฮะมะ ทะคะชิมะยะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 1

โยโกฮะมะ ทะคะชิมะยะ

เทศกาล บอน โอะโดะริ ของวัดโซะจิ-จิ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 3

เทศกาล บอน โอะโดะริ ของวัดโซะจิ-จิ

ถนนสายช้อปปิ้งโยโกฮามะบาชิ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

ถนนสายช้อปปิ้งโยโกฮามะบาชิ

สถานที่ประวัติศาสตร์โนะเค็นโดะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 2

สถานที่ประวัติศาสตร์โนะเค็นโดะ

หมู่บ้านเบียร์คิริน โยโกฮะมะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 36

หมู่บ้านเบียร์คิริน โยโกฮะมะ

เนะโกะ-คาเฟ่ ลีออน
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 2

เนะโกะ-คาเฟ่ ลีออน

ิพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นคะคิโอะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

ิพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นคะคิโอะ

คาวาซากิ ฟรอนตาเล
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

คาวาซากิ ฟรอนตาเล