การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

พื้นที่สีเขียวแม่น้ำทะมะ

พื้นที่สีเขียวแม่น้ำทะมะ

คุจิ เอ็นโทะบุนซุย

คุจิ เอ็นโทะบุนซุย

สวนโมะริชิตะ

สวนโมะริชิตะ

ทางเดินนิคะเรียว ยูซุย

ทางเดินนิคะเรียว ยูซุย

สวนไดมะรุ

สวนไดมะรุ

ถ้ำทะยะ

ถ้ำทะยะ

สวนป่าเนะงิชิ

สวนป่าเนะงิชิ

สวนโนะเงะยะมะ

สวนโนะเงะยะมะ

สวนโยโกฮะมะ

สวนโยโกฮะมะ

สวนเรียนรู้ธรรมชาติป่า โยโกฮะมะ

สวนเรียนรู้ธรรมชาติป่า โยโกฮะมะ

ถนนสีเขียวโยโกฮะมะ ซุยโดะ มิชิ

ถนนสีเขียวโยโกฮะมะ ซุยโดะ มิชิ

คะวะสะกิ ซึตนะงะวะ

คะวะสะกิ ซึตนะงะวะ

รอคคะคุบะชิ โชเท็นไก (ถนนช้อปปิ้ง)

รอคคะคุบะชิ โชเท็นไก (ถนนช้อปปิ้ง)

ถนนตลาดปลานะมะมุงิ

ถนนตลาดปลานะมะมุงิ

คุวะนะยะ

คุวะนะยะ