การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

ทางเดินนิคะเรียว ยูซุย
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 6

ทางเดินนิคะเรียว ยูซุย

สวนไดมะรุ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 1

สวนไดมะรุ

ถ้ำทะยะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 7

ถ้ำทะยะ

สวนป่าเนะงิชิ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 17

สวนป่าเนะงิชิ

สวนโนะเงะยะมะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 2

สวนโนะเงะยะมะ

สวนโยโกฮะมะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 18

สวนโยโกฮะมะ

สวนเรียนรู้ธรรมชาติป่า โยโกฮะมะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 12

สวนเรียนรู้ธรรมชาติป่า โยโกฮะมะ

ถนนสีเขียวโยโกฮะมะ ซุยโดะ มิชิ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

ถนนสีเขียวโยโกฮะมะ ซุยโดะ มิชิ

คะวะสะกิ ซึตนะงะวะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 3

คะวะสะกิ ซึตนะงะวะ

รอคคะคุบะชิ โชเท็นไก (ถนนช้อปปิ้ง)
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 13

รอคคะคุบะชิ โชเท็นไก (ถนนช้อปปิ้ง)

ถนนตลาดปลานะมะมุงิ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 67

ถนนตลาดปลานะมะมุงิ

คุวะนะยะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 1

คุวะนะยะ

มัตซึตบะระ โชเท็นไก (ถนนช้อปปิ้ง)
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 4

มัตซึตบะระ โชเท็นไก (ถนนช้อปปิ้ง)

มิตซุย เอาท์เล็ท พาร์ค
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 14

มิตซุย เอาท์เล็ท พาร์ค

อะนิมะเตะ โยะโคะฮะมะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 2

อะนิมะเตะ โยะโคะฮะมะ