การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

พิพิธภัณฑ์อุตสาหกรรมมิตซึตบิชิ มินะโตะมิไร

พิพิธภัณฑ์อุตสาหกรรมมิตซึตบิชิ มินะโตะมิไร

ซอสถั่วเหลืองโยโกฮะมะ

ซอสถั่วเหลืองโยโกฮะมะ

ิพิพิธภัณฑ์ฟูจิโกะ เอฟ.ฟูจิจิโอะ

ิพิพิธภัณฑ์ฟูจิโกะ เอฟ.ฟูจิจิโอะ

โยโกฮะมะ ฮักเกจิมะ ซี พาราไดช์

โยโกฮะมะ ฮักเกจิมะ ซี พาราไดช์

พิพิธภัณฑ์โมเดิลรถไฟฮะระ

พิพิธภัณฑ์โมเดิลรถไฟฮะระ

สนามกีฬาโยโกฮะมะ ซึตคุชิโนะ

สนามกีฬาโยโกฮะมะ ซึตคุชิโนะ

โปเกมอนเซ็นเตอร์ โยโกฮะมะ

โปเกมอนเซ็นเตอร์ โยโกฮะมะ

พิพิธภัณฑ์เด็กและมอลล์โยโกฮะมะ อันปังแมน

พิพิธภัณฑ์เด็กและมอลล์โยโกฮะมะ อันปังแมน

โยโกฮะมะ คอสโมเวิลด์

โยโกฮะมะ คอสโมเวิลด์

สวนสัตว์ โยโกฮะมะ ซูระเซีย

สวนสัตว์ โยโกฮะมะ ซูระเซีย

สโนวา ชิน-โยโกฮะมะ

สโนวา ชิน-โยโกฮะมะ

สวนสัตว์โนะเงะยะมะ

สวนสัตว์โนะเงะยะมะ

มูน อายส์ พื้นที่ 1

มูน อายส์ พื้นที่ 1

ศูนย์พรรณไม้เมืองคะวะสะกิ

ศูนย์พรรณไม้เมืองคะวะสะกิ

สวนไทชิ

สวนไทชิ