การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

ิพิพิธภัณฑ์ฟูจิโกะ เอฟ.ฟูจิจิโอะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 30

ิพิพิธภัณฑ์ฟูจิโกะ เอฟ.ฟูจิจิโอะ

โยโกฮะมะ ฮักเกจิมะ ซี พาราไดช์
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 340

โยโกฮะมะ ฮักเกจิมะ ซี พาราไดช์

พิพิธภัณฑ์โมเดิลรถไฟฮะระ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 6

พิพิธภัณฑ์โมเดิลรถไฟฮะระ

สนามกีฬาโยโกฮะมะ ซึตคุชิโนะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 16

สนามกีฬาโยโกฮะมะ ซึตคุชิโนะ

โปเกมอนเซ็นเตอร์ โยโกฮะมะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 31

โปเกมอนเซ็นเตอร์ โยโกฮะมะ

พิพิธภัณฑ์เด็กอันปังแมน โยโกฮามะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 7

พิพิธภัณฑ์เด็กอันปังแมน โยโกฮามะ

โยโกฮะมะ คอสโมเวิลด์
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 12

โยโกฮะมะ คอสโมเวิลด์

สวนสัตว์ โยโกฮะมะ ซูระเซีย
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 37

สวนสัตว์ โยโกฮะมะ ซูระเซีย

สโนวา ชิน-โยโกฮะมะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 13

สโนวา ชิน-โยโกฮะมะ

สวนสัตว์โนะเงะยะมะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 11

สวนสัตว์โนะเงะยะมะ

มูน อายส์ พื้นที่ 1
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 4

มูน อายส์ พื้นที่ 1

ศูนย์พรรณไม้เมืองคะวะสะกิ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 4

ศูนย์พรรณไม้เมืองคะวะสะกิ

สวนไทชิ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 1

สวนไทชิ

พื้นที่สีเขียวแม่น้ำทะมะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 2

พื้นที่สีเขียวแม่น้ำทะมะ

คุจิ เอ็นโทะบุนซุย
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 3

คุจิ เอ็นโทะบุนซุย