การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

เขตโนะเงะ

เขตโนะเงะ

บะชะมิชิ

บะชะมิชิ

ศาลเจ้าบิวะจิมะ

ศาลเจ้าบิวะจิมะ

อาคารเบอร์ริค ฮอลล์

อาคารเบอร์ริค ฮอลล์

โรงแรมนิว แกรนด์

โรงแรมนิว แกรนด์

วัดเมียวโคะ-จิ

วัดเมียวโคะ-จิ

วัดฮอนงะคุ-จิ

วัดฮอนงะคุ-จิ

บาฟฟ์ นัมเบอร์ 111

บาฟฟ์ นัมเบอร์ 111

บาฟฟ์ นัมเบอร์ 234

บาฟฟ์ นัมเบอร์ 234

สวนอิตานลี่ยนยะมะเตะ

สวนอิตานลี่ยนยะมะเตะ

ทัวร์บ้านโบราณยะมะเตะตะวันตก

ทัวร์บ้านโบราณยะมะเตะตะวันตก

อะคะ-เร็นกะ โซะโคะ (อาคารเก็บของอิฐแดงแห่งโยโกฮะมะ)

อะคะ-เร็นกะ โซะโคะ (อาคารเก็บของอิฐแดงแห่งโยโกฮะมะ)

หอจดหมายเหตุแห่งประวัติศาสตร์ของเมืองโยโกฮะมะ

หอจดหมายเหตุแห่งประวัติศาสตร์ของเมืองโยโกฮะมะ

บ้านอังกฤษ โยโกฮะมะ

บ้านอังกฤษ โยโกฮะมะ

หออนุสรณ์แห่งการเปิดท่าเรือโยโกฮะมะ (แจคทาวเวอร์)

หออนุสรณ์แห่งการเปิดท่าเรือโยโกฮะมะ (แจคทาวเวอร์)