การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

บะชะมิชิ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 3

บะชะมิชิ

ศาลเจ้าบิวะจิมะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 2

ศาลเจ้าบิวะจิมะ

อาคารเบอร์ริค ฮอลล์
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 4

อาคารเบอร์ริค ฮอลล์

โรงแรมนิว แกรนด์
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 13

โรงแรมนิว แกรนด์

วัดเมียวโคะ-จิ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 2

วัดเมียวโคะ-จิ

วัดฮอนงะคุ-จิ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 3

วัดฮอนงะคุ-จิ

บาฟฟ์ นัมเบอร์ 111
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 1

บาฟฟ์ นัมเบอร์ 111

บาฟฟ์ นัมเบอร์ 234
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 2

บาฟฟ์ นัมเบอร์ 234

สวนอิตานลี่ยนยะมะเตะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 8

สวนอิตานลี่ยนยะมะเตะ

ทัวร์บ้านโบราณยะมะเตะตะวันตก
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 5

ทัวร์บ้านโบราณยะมะเตะตะวันตก

อะคะ-เร็นกะ โซะโคะ (อาคารเก็บของอิฐแดงแห่งโยโกฮะมะ)
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 31

อะคะ-เร็นกะ โซะโคะ (อาคารเก็บของอิฐแดงแห่งโยโกฮะมะ)

หอจดหมายเหตุแห่งประวัติศาสตร์ของเมืองโยโกฮะมะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 2

หอจดหมายเหตุแห่งประวัติศาสตร์ของเมืองโยโกฮะมะ

บ้านอังกฤษ โยโกฮะมะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 1

บ้านอังกฤษ โยโกฮะมะ

หออนุสรณ์แห่งการเปิดท่าเรือโยโกฮะมะ (แจคทาวเวอร์)
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 1

หออนุสรณ์แห่งการเปิดท่าเรือโยโกฮะมะ (แจคทาวเวอร์)

หอคอยทั้งสามแห่งโยโกฮะมะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 1

หอคอยทั้งสามแห่งโยโกฮะมะ