การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

สวนฮิสะโมะโตะ-ยะคุอิมอน
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 1

สวนฮิสะโมะโตะ-ยะคุอิมอน

สวนสีเขียว สุเอะนะงะ-คุมะโนะโมะริ  (เอโดะ-มิ-ซากุระ, ต้นไม้ทาร์ซาน)
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 5

สวนสีเขียว สุเอะนะงะ-คุมะโนะโมะริ (เอโดะ-มิ-ซากุระ, ต้นไม้ทาร์ซาน)

สวนคุจิไบริน
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

สวนคุจิไบริน

ทางเดินเอะงะวะ เสเสะระงิ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 14

ทางเดินเอะงะวะ เสเสะระงิ

สวนชิโดะริ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

สวนชิโดะริ

ศาลเจ้าโคะโทะฮิระ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 1

ศาลเจ้าโคะโทะฮิระ

ศาลเจ้าชิระฮะตะ ฮะชิมัน ไดจิน
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 1

ศาลเจ้าชิระฮะตะ ฮะชิมัน ไดจิน

ศาลเจ้าซึตคิโยะมิ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 8

ศาลเจ้าซึตคิโยะมิ

ศาลเจ้าอะคิบะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

ศาลเจ้าอะคิบะ

โจะระคุจิ (มันงะเดะระ)
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

โจะระคุจิ (มันงะเดะระ)

ไซเมียวจิ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

ไซเมียวจิ

อะสะโอะ ฟุโดะ-อิน (โทะคุสะ ฟุโดะ)
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

อะสะโอะ ฟุโดะ-อิน (โทะคุสะ ฟุโดะ)

วัดมิงะวะริ ฟุโดะซัน ไดเมียว โอะอิน
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

วัดมิงะวะริ ฟุโดะซัน ไดเมียว โอะอิน

วัดโจะเคจิ-ศาลเจ้าอะคิบะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 2

วัดโจะเคจิ-ศาลเจ้าอะคิบะ

โยโกะมิโซะ ยะชิกิ (บ้าน)
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 5

โยโกะมิโซะ ยะชิกิ (บ้าน)