การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

โบสถ์คริสต์จักรโยโกฮะมะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 4

โบสถ์คริสต์จักรโยโกฮะมะ

ถนนช้อปปิ้ง งุเมียวจิ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 4

ถนนช้อปปิ้ง งุเมียวจิ

มะรุสุซุ อินดัสทรียส์
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

มะรุสุซุ อินดัสทรียส์

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์โตชิบะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 2

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์โตชิบะ

เซนโตส มินะมิ คุ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 1

เซนโตส มินะมิ คุ

รถไฟซีไซด์ ไลน์
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 10

รถไฟซีไซด์ ไลน์

ล่องเรือสำราญที่ท่าเรือโยโกฮะมะ (เรือ Marine Rouge)
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 11

ล่องเรือสำราญที่ท่าเรือโยโกฮะมะ (เรือ Marine Rouge)

ศาลเจ้าฟุทะโคะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

ศาลเจ้าฟุทะโคะ

ศาลเจ้านิตตะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

ศาลเจ้านิตตะ

สะพานโยชิดะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

สะพานโยชิดะ

ศาลเจ้าซึตรุมิ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

ศาลเจ้าซึตรุมิ

สวนโอะโดะริ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

สวนโอะโดะริ

สถานที่ตกปลาทะเลไดโกะกุ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 5

สถานที่ตกปลาทะเลไดโกะกุ

ล่องเรือชมโรงงานของคาวาสะกิในยามราตรี
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 19

ล่องเรือชมโรงงานของคาวาสะกิในยามราตรี

หลุมฝังศพโบราณโชะอุจะ-อะนะ-โยโกอะนะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 5

หลุมฝังศพโบราณโชะอุจะ-อะนะ-โยโกอะนะ