ธนาคารโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ

ใน 11-01-2018

  • ○ สามารถเเลกเปลี่ยนได้
  • △ ขึ้นอยู่กับสถานะสินค้าคงเหลือ
  • × ไม่สามารถจัดการได้
สาขา ที่อยู่ USD EUR CNY KPW HKD TWD GBP CAD AUD NZD THB SGD IDR MYR VND
ซื้อ ขาย ซื้อ ขาย ซื้อ ขาย ซื้อ ขาย ซื้อ ขาย ซื้อ ขาย ซื้อ ขาย ซื้อ ขาย ซื้อ ขาย ซื้อ ขาย ซื้อ ขาย ซื้อ ขาย ซื้อ ขาย ซื้อ ขาย ซื้อ ขาย
เวิร์ล เคอเร็นซี่ ช้อป โยโกฮะมะ นิชิกุชิ 1-1-8 คิตะไซไว, นิชิ-คุ, โยโกฮะมะ-ชิ
เวิร์ล เคอเร็นซี่ ช้อป โยโกฮะมะ โซะโกะ 2-18-1 ทะคะชิมะ, นิชิ-คุ, โยโกฮะมะ-ชิ
เวิร์ล เคอเร็นซี่ ช้อป atre'คาวาสะกิ 26-1 เอะคิเมฮอนโชะ, คะวะสะกิ-คุ, คะวะสะกิ-ชิ
เวิร์ล เคอเร็นซี่ ช้อป ทะมะพลาซ่า-เทอเรส 1-1-2 อุซึตคุชิกะโอะกะ, อะโอะบะ-คุ, โยโกฮะมะ-ชิ
อะโอะบะได เอะคิเม 1-6-12 อะโอะบะได, อะโอะบะ-คุ, โยโกฮะมะ-ชิ
ชิงะสะกิ 9-3 ชิเนะอิโชะ, ชิงะสะกิ-ชิ
ฟูจิสะวะ 113-1 ฟูจิสะวะ, ฟูจิสะวะ-ชิ
ฮิระซึตกะ เอะคิเม 3-1 ทะคะระโชะ, ฮิระซึตกะ-ชิ
โฮะนะซึตกิ 2-10-10 นะคะโชะ, อะซึตงิ-ชิ
คามาคุระ 1-5-4 โคะมะชิ, คามาคุระ-ชิ
คะมิโอโอะกะ 2-9-1 คะมิโอโอะคะนิชิ, โคะนัน-คุ, โยโกฮะมะ-ชิ
โคะนันได 4-2-1 โคะนันได, โคะนัน-คุ, โยโกฮะมะ-ชิ
มุสะสิโคะสุกิ เอะคิเม 1-403 โคะสุงิมะชิ, นะคะฮะระ-คุ, คะวะสะกิ-ชิ
สะกะมิฮะระ 3-1-18 สะกะมิฮะระ, โชอุ-คุ, สะกะมิฮะระ-ชิ
ชิโยโกฮะมะ 3-7-17 ชินโยโกฮะมะ, โคะโฮะคุ-คุ, โยโกฮะมะ-ชิ
ชินยุริกโอะกะ 1-20-1 คะมิอะสะโอะ, อะสะโอะ, คะวะสะกิ-ชิ
ทะมะพลาซ่า 1-6-1 อุตซึตคุชิกะโอะกะ, อะโอะบะ-คุ, โยโกฮะมะ-ชิ
ซึตรุมิ 1-3-17 ซึตรุมิโชะอุ, ซึตรุมิ-คุ, โยโกฮะมะ-ชิ
ยะมะโตะ 1-2-15 ยะมะโตะมินะมิ, ยะมะโตะ-ชิ
โยโกฮะมะ 3-27-1 ฮอนโชะ, นะคะ-คุ, โยโกฮะมะ-ชิ
โยโกฮะมะ เอะคิเม 1-11-20 คิตะไซไว, นิชิ-คุ, โยโกฮะมะ-ชิ
โยะโคะสุกะ 1-23 โอะดะคิโชะ, โยโกสุกะ-ชิ