Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi UFJ

Kể từ ngày 11/1/2018

  • ○ Có thể chuyển đổi
  • △ Phụ thuộc vào tình trạng tồn kho
  • × Tạm ngưng phục vụ
Chi nhánh Địa chỉ USD EUR CNY KPW HKD TWD GBP CAD AUD NZD THB SGD IDR MYR VND
Mua Bán Mua Bán Mua Bán Mua Bán Mua Bán Mua Bán Mua Bán Mua Bán Mua Bán Mua Bán Mua Bán Mua Bán Mua Bán Mua Bán Mua Bán
Cửa hàng trao đổi ngoại tệ World Currency Shop, Yokohama Nishiguchi 1-1-8 Kitasaiwai, quận Nishi, thành phố Yokohama
Cửa hàng trao đổi ngoại tệ World Currency Shop, Yokohama Sogo 2-18-1 Takashima, quận Nishi, thành phố Yokohama
Cửa hàng trao đổi ngoại tế World Currency Shop atre'Kawasaki 26-1 Ekimaehoncho, quận Kawasaki, thành phố Kawasaki
Cửa hàng trao đổi ngoại tệ World Currency Shop Tamaplaza-terrace 1-1-2 Utsukushigaoka, quận Aoba, thành phố Yokohama
Aobadai Ekimae 1-6-12 Aobadai, quận Aoba, thành phố Yokohama
Chigasaki 9-3 Shineicho, thành phố Chigasaki
Fujisawa 113-1 Fujisawa, thành phố Fujisawa
Hiratsuka Ekimae 3-1 Takaracho, thành phố Hiratsuka
Honatsugi 2-10-10 Nakacho, thành phố Atsugi
Kamakura 1-5-4 Komachi, thành phố Kamakura
Kamiooka 2-9-1 Kamiookanishi, quận Konan, thành phố Yokohama
Konandai 4-2-1 Konandai, quận Kona, thành phố Yokohama
Musasikosugi Ekimae 1-403 Kosugimachi, quận Nakahara, thành phố Kawasaki
Sagamihara 3-1-18 Sagamihara, quận Chuo, thành phố Sagamihara
Shinyokohama 3-7-17 Shinyokohama, quận Kohoku, thành phố Yokohama
Shinyurigaoka 1-20-1 Kamiasao, quận Asao, thành phố Kawasaki
Tama Plaza 1-6-1 Utsukushigaoka, quận Aoba, thành phố Yokohama
Tsurumi 1-3-17 Tsurumichuo, quận Tsurumi, thành phố Yokohama
Yamato 1-2-15 Yamatominami, thành phố Yamato
Yokohama 3-27-1 Honcho, quận Naka, thành phố Yokohama
Yokohama Ekimae 1-11-20 Kitasaiwai, quận Nishi, thành phố Yokohama
Yokosuka 1-23 Odakicho, thành phố Yokosuka