ข้อมูลทั่วไป

ยอดเขาเซ็นบะ ตั้งอยู่บนชายแดนระหว่างเมืองฮะดะโนะและเมืองอิเสะฮะระ ข้ามเมืองฮะดะโนะ จากอะคะสะกะ โงะมอน ของโตเกียวผ่านกำแพงยะงุระซะวะ (เสะคิโชะ) เส้นทาง Yagurazawa Okan ไปยังเมืองนุมะซุ ก็ผ่านยอดเขาแห่งนี้ เป็นยอดเขาที่อยู่บนเส้นทางโทะไคโดะ ที่ในสมัยโบราณมีผู้คนมากมายเดินทางบนเส้นทางนี้ สำหรับการเคลื่อนย้ายที่พักของเจ้าเมือง ตลอดจนการขนส่งสินค้า ผู้คนใช้ถนนที่ผ่านยอดเขานี้ จนกระทั่งมีการสร้างอุโมงค์เซ็นบะในช่วงสมัยโชวะ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

1455 เซ็นบะ, อิเสะฮะระ-ชิ, คะนะงะวะ-เค็น

รูปถ่าย

สโมสรขี่ม้านานาชาติ ฮะทะโนะ
พื้นที่โชะนัน

สโมสรขี่ม้านานาชาติ ฮะทะโนะ

นากะนุคิ โนะ ทานะดะ
พื้นที่โชะนัน

นากะนุคิ โนะ ทานะดะ

ภูเขาเน็นบุตซึต
พื้นที่โชะนัน

ภูเขาเน็นบุตซึต

สวนโคะโบะยะมะ
พื้นที่โชะนัน

สวนโคะโบะยะมะ