Skip to main content
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สิระโกะ

ใช้วัตถุดิบสดใหม่ที่ส่งตรงจากฟาร์มทั่วประเทศ พวกเขาใส่ใจในการตระเตรียมส่วนผสมที่มีค่าเหล่านี้เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด

ข้อมูลสำคัญ

เวลาทำการ
  • การแสดงรอบบ่าย 11.30-14.30 น การแสดงรอบค่ำ 18.00-22.00 น

ระยะเวลา : 1ชม

วันหยุดทำการ วันจันทร์และวันหยุดพิเศษ
การเข้าถึง สายโทะไคโดะ สถานียุงะวะระ
สถานที่ที่มีให้บริการ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

ลานหน้าสถานียุงะวะระ

ลานหน้าสถานียุงะวะระ

พื้นที่ทางตะวันตก
อิพพุคุโดะ

อิพพุคุโดะ

พื้นที่ทางตะวันตก
โรงงานผลิตขนม TIVOLI

โรงงานผลิตขนม TIVOLI

พื้นที่ทางตะวันตก
เทศกาลยูกะวาระ ยาสะ

เทศกาลยูกะวาระ ยาสะ

พื้นที่ทางตะวันตก

รูปถ่าย