โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
เมืองยามะคิตะ ศูนย์เคียววะ โนะ โมริ

เมืองยามะคิตะ ศูนย์เคียววะ โนะ โมริ

ที่ศูนย์เคียววะ โนะ โมริ เมืองยามาคิตะ มีเส้นทางเดินป่าไปยังภูเขาโอโนะยามะ ซึ่งมีชื่อเสียงในแง่การชมทัศนียภาพอันงดงามของภูเขาไฟฟูจิ โดยได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน 100 จุดชมวิวที่สวยงามที่สุดในภูมิภาคคันโต

ข้อมูลสำคัญ

เวลาทำการ

13:00~16:30

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาทำการของการให้บริการการความสะดวกต่างๆ
ระยะเวลา

3ชม

วันหยุดทำการ ขึ้นอยู่กับแต่ละงาน
ค่าใช้จ่าย

ขึ้นอยู่กับงาน

การเข้าถึง

สถานีเจอาร์ ยะมะคิตะ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

โยะริโทะโมะ ซากุระ(ต้นซากุระ)

โยะริโทะโมะ ซากุระ(ต้นซากุระ)

15 พื้นที่ทางตะวันตก
สวนรถไฟยะมะคิตะ

สวนรถไฟยะมะคิตะ

30 พื้นที่ทางตะวันตก
ภูเขาโอโนะยะมะ

ภูเขาโอโนะยะมะ

30 พื้นที่ทางตะวันตก
ศูนย์สุขภาพและสวัสดิการยะมะคิตะ มะชิ, ซากุระโนะ ยุ

ศูนย์สุขภาพและสวัสดิการยะมะคิตะ มะชิ, ซากุระโนะ ยุ

90 พื้นที่ทางตะวันตก