โยะริโทะโมะ ซากุระ(ต้นซากุระ)

พื้นที่ทางตะวันตก 15นาที

ข้อมูลทั่วไป

นี่คือภูเขาต้นซากุระ ซึ่งได้รับการอนุรักษ์โดยเทศบาลเมือง กล่าวกันว่าในขณะที่ Minamotono Yoritomo เดินทางผ่านเมืองนี้ เขาได้แวะพักผ่อนและพิงไม้เท้าของเขาไว้ที่นี่ หลังจากนั้นไม้เท้าได้งอกรากขึ้น และเติบโตเป็นต้นซากุระ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

ซึตบุระโนะ, ยะมะคิตะ-มะชิ, อะชิงะระคะมิ-กุน, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สถานีเจอาร์ ยะมะคิตะ

เวลาทำการ

อาทิตย์ละ 7 วัน

วันหยุดทำการ

อาทิตย์ละ 7 วัน

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

วัดเอ็นซึตอุจิ
พื้นที่โชะนัน

วัดเอ็นซึตอุจิ

ภูเขาโอโนะยะมะ
พื้นที่ทางตะวันตก

ภูเขาโอโนะยะมะ

อดีตโรงเรียนเคียววะ เคียววะ โนะ โมะริ / ประสบการณ์ Char-grill
พื้นที่ทางตะวันตก

อดีตโรงเรียนเคียววะ เคียววะ โนะ โมะริ / ประสบการณ์ Char-grill

น้ำตกชาซุย-โนะ-ทาคิ
พื้นที่ทางตะวันตก

น้ำตกชาซุย-โนะ-ทาคิ