สนามวิ่งเล่นของสุนัข ฟุเระอะอิ

พื้นที่ทางตะวันตก 30นาที

ข้อมูลทั่วไป

สถานที่ที่มีเนื้อที่ทั้งหมด 4800 ตารางเมตร สุนัขสามารถวิ่งไปรอบๆ ได้อย่างอิสระ มีการจัดงาน "Dog Run Festival" ขึ้นปีละสองครั้ง ในเดือนมิถุนายนและพฤศจิกายน

สถานที่ที่มีให้บริการ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

5605 ยะโดะริคิ, มัตซึตดะ-มะชิ, อิชิงะระคะมิ-กุน, จังหวัดคะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายเจอาร์ โงะเท็มบะ สถานีมัตซึตดะ / รถไฟฟ้าโอดะคิว สถานีชิน-มัตซึตดะ

เวลาทำการ

เมษายน ~ ตุลาคม: 9: 00 ~ 17: 00 น พฤศจิกายน ~ มีนาคม: 9: 00 ~ 16: 00 น

ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ (อายุมากกว่า 18 ปี): 330 เยน, เด็ก (อายุ 3 ถึง 17 ปี): 220 เยน, 440 เยน / สุนัขหนึ่งตัว, ที่จอดรถ: 500 เยน

รูปถ่าย

ตกปลาเทราล์ที่ยะโดะริกิ เซริว
พื้นที่ทางตะวันตก

ตกปลาเทราล์ที่ยะโดะริกิ เซริว

ฟุคุโชะอิน
พื้นที่ทางตะวันตก

ฟุคุโชะอิน

เทศกาลโระไบ
พื้นที่ทางตะวันตก

เทศกาลโระไบ

โอะโมะเตะทันสะวะ เค็นมิน โนะ โมะริ
พื้นที่โชะนัน

โอะโมะเตะทันสะวะ เค็นมิน โนะ โมะริ