ข้ามไปยังหน้าหลัก
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
โอะโมะเตะทันสะวะ เค็นมิน โนะ โมะริ

โอะโมะเตะทันสะวะ เค็นมิน โนะ โมะริ

ตั้งอยู่บนเนินเขาถัดจาก Ookuraone ซึ่งมีชื่อเสียงในการเป็นเส้นทางปีนเขาไปยังภูเขาโทะ (To) และมีความสูงแตกต่างกันที่ 600 เมตร ในป่าแห่งนี้มีป่าไม้ 5 แห่ง ซึ่งมีชื่อว่า ป่าต้นโอ็ค, ป่าต้นด็อกวู๊ด, ป่า hornbeam, ป่า parabenzoin praecox และป่าหญ้าไผ่ ในขณะที่ป่า hornbeam นั้นสวยงดงามในฤดูใบไม้ผลิที่เต็มไปด้วยใบไม้เขียวขจี และฤดูใบไม้ร่วงซึ่งเป็นช่วงที่ใบไม้เปลี่ยนสี ป่าหญ้าไผ่ในทุ่งหญ้าที่ขึ้นปกคลุมเนินเขาสร้างบรรยากาศอันมีมนต์ขลัง

ข้อมูลสำคัญ

การเข้าถึง

ใช้เวลาประมาณ 15 นาที บนรถเมล์ ชิบุ-02 ไปยังโอะคุระ จากสถานีชิบุสะวะ สายโอะดะคิว ลงรถที่ โอะคุระ แล้วเดินประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

สวนขนมหวานแห่งฤดูหนาว ยาโดะริคิ (เทศกาลขนมฤดูหนาวยาโดะริคิ)

สวนขนมหวานแห่งฤดูหนาว ยาโดะริคิ (เทศกาลขนมฤดูหนาวยาโดะริคิ)

มัตสึดะ
น้ำตกโคะคุริว

น้ำตกโคะคุริว

ฮาดาโนะ
ยะมะ คาเฟ่

ยะมะ คาเฟ่

ฮาดาโนะ
สวนโทกาวะ ฮาดาโนะ แห่งคานากาวะ

สวนโทกาวะ ฮาดาโนะ แห่งคานากาวะ

ฮาดาโนะ