Skip to main content
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
เดินเล่นเลียบแม่น้ำสะไคงะวะ

เดินเล่นเลียบแม่น้ำสะไคงะวะ

ติดต่อ

ดอกไม้ของฤดูกาลบานสะพรั่งบนฝั่งแม่น้ำซะไก ทำให้เป็นสถานที่ที่แนะนำสำหรับการเดินเล่น

ข้อมูลสำคัญ

สถานที่ที่มีให้บริการ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

คุระเม แกลเลอรี่

คุระเม แกลเลอรี่

พื้นที่โชะนัน
ศาลเจ้าฟุนะดะมะ

ศาลเจ้าฟุนะดะมะ

พื้นที่โชะนัน
อาคารพุทธศาสนาโคะชิน-โดะ

อาคารพุทธศาสนาโคะชิน-โดะ

พื้นที่โชะนัน
อาคารสุนะยะมะ แคนนอน-โดะ

อาคารสุนะยะมะ แคนนอน-โดะ

พื้นที่โชะนัน

รูปถ่าย