ข้ามไปยังหน้าหลัก
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
เดินเล่นเลียบแม่น้ำสะไคงะวะ

เดินเล่นเลียบแม่น้ำสะไคงะวะ

  • เอะโนะชิมะ・คามาคุระ ฟรีพาส , เอะโนะชิมะวันเดย์พาสปอร์ต +4

ดอกไม้ของฤดูกาลบานสะพรั่งบนฝั่งแม่น้ำซะไก ทำให้เป็นสถานที่ที่แนะนำสำหรับการเดินเล่น

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

คุระเม แกลเลอรี่

คุระเม แกลเลอรี่

ฟูจิซาว่า
ศาลเจ้าฟุนะดะมะ

ศาลเจ้าฟุนะดะมะ

ฟูจิซาว่า
อาคารพุทธศาสนาโคะชิน-โดะ

อาคารพุทธศาสนาโคะชิน-โดะ

ฟูจิซาว่า
คินชะซัน คันนอน-โดะ

คินชะซัน คันนอน-โดะ

ฟูจิซาว่า