เดินเล่นเลียบแม่น้ำสะไคงะวะ

พื้นที่โชะนัน 30นาที

ข้อมูลทั่วไป

ดอกไม้ของฤดูกาลบานสะพรั่งบนฝั่งแม่น้ำซะไก ทำให้เป็นสถานที่ที่แนะนำสำหรับการเดินเล่น

รูปถ่าย

คุระเม แกลเลอรี่
พื้นที่โชะนัน

คุระเม แกลเลอรี่

ศาลเจ้าฟุนะดะมะ
พื้นที่โชะนัน

ศาลเจ้าฟุนะดะมะ

อาคารพุทธศาสนาโคะชิน-โดะ
พื้นที่โชะนัน

อาคารพุทธศาสนาโคะชิน-โดะ

อาคารสุนะยะมะ แคนนอน-โดะ
พื้นที่โชะนัน

อาคารสุนะยะมะ แคนนอน-โดะ