โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
เดินเล่นเลียบแม่น้ำสะไคงะวะ

เดินเล่นเลียบแม่น้ำสะไคงะวะ

ดอกไม้ของฤดูกาลบานสะพรั่งบนฝั่งแม่น้ำซะไก ทำให้เป็นสถานที่ที่แนะนำสำหรับการเดินเล่น

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

คุระเม แกลเลอรี่

คุระเม แกลเลอรี่

พื้นที่โชะนัน
ศาลเจ้าฟุนะดะมะ

ศาลเจ้าฟุนะดะมะ

พื้นที่โชะนัน
อาคารพุทธศาสนาโคะชิน-โดะ

อาคารพุทธศาสนาโคะชิน-โดะ

พื้นที่โชะนัน
คินชะซัน คันนอน-โดะ

คินชะซัน คันนอน-โดะ

พื้นที่โชะนัน