Tản bộ ven sông Sakai

Khu vực Shonan 30phút

Tổng quan

Nhiều loài hoa của các mùa nở ven bờ sông Sakai; vì vậy, đây là địa điểm mọi người nên đến tản bộ.

Hình ảnh

Phòng triển lãm Kuramae
Khu vực Shonan

Phòng triển lãm Kuramae

Đền Funadama
Khu vực Shonan

Đền Funadama

Điện Phật giáo Kōshin-do
Khu vực Shonan

Điện Phật giáo Kōshin-do

Điện Sunayama Kannon-do
Khu vực Shonan

Điện Sunayama Kannon-do