ข้อมูลทั่วไป

คุระเม แกลเลอรี่ เป็นพื้นที่ศิลปะใหม่ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปในปี 2006 และสร้างขึ้นโดยการปรับปรุงอาคารหลักและคลังเก็บข้าวที่สร้างในปี 1929

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

630-1, ฟูจิสะวะ, ฟูจิสะว-ชิ, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

ทางออกทิศเหนือของสถานีฟูจิสะวะ รถไฟสายเจอาร์ โทะไคโดะ

เวลาทำการ

10:00〜18:00

วันหยุดทำการ

ต้องคอนเฟิร์ม

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

เดินเล่นเลียบแม่น้ำสะไคงะวะ
พื้นที่โชะนัน

เดินเล่นเลียบแม่น้ำสะไคงะวะ

ศาลเจ้าฟุนะดะมะ
พื้นที่โชะนัน

ศาลเจ้าฟุนะดะมะ

อาคารพุทธศาสนาโคะชิน-โดะ
พื้นที่โชะนัน

อาคารพุทธศาสนาโคะชิน-โดะ

อาคารสุนะยะมะ แคนนอน-โดะ
พื้นที่โชะนัน

อาคารสุนะยะมะ แคนนอน-โดะ