สวนอุเอะโนะ

พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ 30นาที

ข้อมูลทั่วไป

สวนแห่งนี้เป็นหนึ่งในห้าสวนแรกที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นสวนสาธารณะในปี 1873 รวมทั้งสวนชิบะ, สวนอะสะคุสะ, สวนฟุคะงะวะ และสวนอะสุคะยะมะ ภายในสวนอุเอะโนะมีพิพิธภัณฑ์, สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มีชื่อเสียง นอกจากนี้ยังมีอาคารด้านวัฒนธรรมอยู่มากมาย

สถานที่ที่มีให้บริการ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

6 อุเอะโนะโคะเอ็น, ไทโทะ-คุ, โตเกียว

การเข้าถึง

เดิน 2 นาทีจากสถานีอุเอะโนะ

เวลาทำการ

เปิดตลอดเวลา

วันหยุดทำการ

※ศูนย์บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ปิดในช่วงวันหยุดปีใหม่

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

คัน'เอ-จิ
พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ

คัน'เอ-จิ

รูปปั้นไซโงะ ทะคะโมะริ (สวนอุเอะโนะ)
พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ

รูปปั้นไซโงะ ทะคะโมะริ (สวนอุเอะโนะ)

งันโซะ โชะคุฮิน แซมเปิล-ยะ กัปปะบะชิ
พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ

งันโซะ โชะคุฮิน แซมเปิล-ยะ กัปปะบะชิ

เซ็นโชะ-อัน
พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ

เซ็นโชะ-อัน