โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
ซึตมะดะ ยะคุชิ

ซึตมะดะ ยะคุชิ

พระพุทธเจ้าแห่งการเยียวยารักษา ‘ยะคุชิ เนียวไร’ ประดิษฐานอยู่ที่วัดแห่งนี้ วัดถูกไฟไหม้ในปี 1569 ในสงคราม Takeda Shingen และได้รับการสร้างขึ้นใหม่ในปี 1758 เป็นวัดที่มีชื่อเสียงในด้านการจัดแสดงตั๋วที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ในเดือนเมษายนปี 1972 โชวะ 47 ได้รับการจดทะเบียนให้เป็นสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมของเมือง

ข้อมูลสำคัญ

การเข้าถึง

สายโอดะคิว สถานีฮอน-อะซึตงิ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

อะซึตงิ กลาส สตูดิโอ

อะซึตงิ กลาส สตูดิโอ

พื้นที่ใจกลาง
โคะโตะคุจิ

โคะโตะคุจิ

พื้นที่ใจกลาง
คาเฟ่ชิซานะ ทานคิว ชิซึ (เวิร์คช้อปทำแก้วเป่า)

คาเฟ่ชิซานะ ทานคิว ชิซึ (เวิร์คช้อปทำแก้วเป่า)

พื้นที่ใจกลาง
ริมฝั่งแม่น้ำ (แม่น้ำสะกะมิในเมืองอะซึตงิ)

ริมฝั่งแม่น้ำ (แม่น้ำสะกะมิในเมืองอะซึตงิ)

พื้นที่ใจกลาง