งานเทศกาลฮิบุเสะ (ป้องกันไฟไหม้) ที่เรียวงะคุอิน ภูเขาอะคิฮะซาน

พื้นที่ทางตะวันตก 45นาที

ข้อมูลทั่วไป

ในวันที่ 6 ธันวาคม ยะมะบะชิ (พระสงฆ์) ในเครื่องแบบดั้งเดิมของพวกเขา จะพากันสวดมนต์เพื่อความสงบสุขและความเงียบสงบของประเทศ พวกเขาได้ดำเนินพิธี Yamabushi-Mondou ซึ่งเป็นพิธีในศาสนาพุทธของญี่ปุ่น ซึ่งมีการตอบคำถามเกี่ยวกับพุทธศาสนา หลังจากนั้นพวกเขาก็เข้าร่วมพิธีฮิวะทะริ (ลุยไฟ) พระสงฆ์จะเดินข้ามเปลวไฟและสวดภาวนาเพื่อสุขภาพ นักดับเพลิง,คนงานอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าพลังความร้อน และบุคคลอื่นๆ ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับไฟ จะพากันมากราบไหว้บูชาที่ศาลเจ้าแห่งนี้ และซื้อเครื่องลางโอะ-ฟุดะ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

544 อะทะบะชิ, โอดะวะระ-ชิ, จังหวัดคะนะงะวะ

รูปถ่าย

อาคารอนุสรณ์มัตซึตนะงะ
พื้นที่ทางตะวันตก

อาคารอนุสรณ์มัตซึตนะงะ

โคะคิอัน
พื้นที่ทางตะวันตก

โคะคิอัน

ไคชัน-โซะ (บ้านหลังที่สองของยามางาตะ อาริโตโมะ)
พื้นที่ทางตะวันตก

ไคชัน-โซะ (บ้านหลังที่สองของยามางาตะ อาริโตโมะ)

วัดเร็นเซ็นจิ (โอดะวะระ ฮะชิฟุค)ุจิน / ไดโคะคุ-ซันเท็น
พื้นที่ทางตะวันตก

วัดเร็นเซ็นจิ (โอดะวะระ ฮะชิฟุค)ุจิน / ไดโคะคุ-ซันเท็น