โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
งานเทศกาลฮิบุเสะ (ป้องกันไฟไหม้) ที่เรียวงะคุอิน ภูเขาอะคิฮะซาน

งานเทศกาลฮิบุเสะ (ป้องกันไฟไหม้) ที่เรียวงะคุอิน ภูเขาอะคิฮะซาน

ในวันที่ 6 ธันวาคม ยะมะบะชิ (พระสงฆ์) ในเครื่องแบบดั้งเดิมของพวกเขา จะพากันสวดมนต์เพื่อความสงบสุขและความเงียบสงบของประเทศ พวกเขาได้ดำเนินพิธี Yamabushi-Mondou ซึ่งเป็นพิธีในศาสนาพุทธของญี่ปุ่น ซึ่งมีการตอบคำถามเกี่ยวกับพุทธศาสนา หลังจากนั้นพวกเขาก็เข้าร่วมพิธีฮิวะทะริ (ลุยไฟ) พระสงฆ์จะเดินข้ามเปลวไฟและสวดภาวนาเพื่อสุขภาพ นักดับเพลิง,คนงานอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าพลังความร้อน และบุคคลอื่นๆ ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับไฟ จะพากันมากราบไหว้บูชาที่ศาลเจ้าแห่งนี้ และซื้อเครื่องลางโอะ-ฟุดะ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

อาคารอนุสรณ์มัตซึตนะงะ

อาคารอนุสรณ์มัตซึตนะงะ

พื้นที่ทางตะวันตก
โคะคิอัน

โคะคิอัน

พื้นที่ทางตะวันตก
ไคชัน-โซะ (บ้านหลังที่สองของยามางาตะ อาริโตโมะ)

ไคชัน-โซะ (บ้านหลังที่สองของยามางาตะ อาริโตโมะ)

พื้นที่ทางตะวันตก
วัดเร็นเซ็นจิ (โอดะวะระ ฮะชิฟุค)ุจิน / ไดโคะคุ-ซันเท็น

วัดเร็นเซ็นจิ (โอดะวะระ ฮะชิฟุค)ุจิน / ไดโคะคุ-ซันเท็น

พื้นที่ทางตะวันตก