พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานทะเลสาบทันสะวะ มิโฮะ โนะ เละ

พื้นที่ทางตะวันตก 1ชม

ข้อมูลทั่วไป

อาคารอนุสรณ์ทะเลสาบทันสะวะ เป็นศูนย์กลางข้อมูลและความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับเขื่อนมิโฮะและทะเลสาบทันสะวะ ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของพื้นที่โดยรอบ นอกจากนี้ยังมีของที่ระลึกให้เลือกซื้อหา คุณยังสามารถเช่าจักรยานหรือเรือพายได้ที่นี่ มิโฮะ โนะ อิเอะ (Miho no Ie) คือบ้านญี่ปุ่นโบราณที่ถูกเคลื่อนย้ายมาที่นี่ในช่วงเวลาที่มีการสร้างเขื่อนมิโฮะ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

759 คะมิโอะดะ, ยะมะคิตะ-มะชิ, อะชิงะระคะมิ-กุน, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายโงะเท็มบะ สถานีชิน-มัตซึตดะ

เวลาทำการ

8:30 -17: 00 น. (จนถึงเวลา 16.00 น. ในระหว่างเดือนธันวาคมถึงมีนาคม)

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

งานเทศกาลดอกไม้ไฟที่ทะเลสาบทันซาวะ
พื้นที่ทางตะวันตก

งานเทศกาลดอกไม้ไฟที่ทะเลสาบทันซาวะ

เขื่อนมิโฮะ
พื้นที่ทางตะวันตก

เขื่อนมิโฮะ

ระเบียงชมวิวสวนทันสะวะโคะ ชิโยะสะวะ
พื้นที่ทางตะวันตก

ระเบียงชมวิวสวนทันสะวะโคะ ชิโยะสะวะ

ฮิดามาริ โนะ ซาโตะ
พื้นที่ทางตะวันตก

ฮิดามาริ โนะ ซาโตะ