ข้อมูลทั่วไป

เขื่อนอเนกประสงค์ที่สร้างขึ้นตรงจุดบรรจบกันของแม่น้ำคะวะอุชิคะวะ, แม่น้ำคุโระคุระงะวะ และแม่น้ำโยะซุคุงะวะ ที่ไหลผ่านเทือกเขาทันสะวะ เขื่อนที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติแห่งนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับฤดูต่างๆ เช่น ดอกซากุระในฤดูใบไม้ผลิ และใบไม้เปลี่ยนสีที่มีสีสันสดใสในฤดูใบไม้ร่วง วิวของภูเขาฟูจิจากระเบียงชมวิวในสวนชิโยะสะวะนั้นงดงามตระการตา ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในร้อยวิวภูเขาฟูจิที่งดงามที่สุดในภูมิภาคคันโต

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

คะมิโอะดะ, ยะมะคิตะ, อะชิงะระคะมิ-กุน, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายโงะเท็มบะ สถานีชิน-มัตซึตดะ

รูปถ่าย

งานเทศกาลดอกไม้ไฟที่ทะเลสาบทันซาวะ
พื้นที่ทางตะวันตก

งานเทศกาลดอกไม้ไฟที่ทะเลสาบทันซาวะ

พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานทะเลสาบทันสะวะ มิโฮะ โนะ เละ
พื้นที่ทางตะวันตก

พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานทะเลสาบทันสะวะ มิโฮะ โนะ เละ

ระเบียงชมวิวสวนทันสะวะโคะ ชิโยะสะวะ
พื้นที่ทางตะวันตก

ระเบียงชมวิวสวนทันสะวะโคะ ชิโยะสะวะ

ฮิดามาริ โนะ ซาโตะ
พื้นที่ทางตะวันตก

ฮิดามาริ โนะ ซาโตะ