Hoa anh đào Tamanawa

Yokosuka, Miura 30phút

Tổng quan

Trong thời kỳ Sengoku (chiến tranh phong kiến), thành cổ Tamanawa, từng được cho là một tòa thành trên núi bất khả xâm phạm, nằm gần địa điểm mà hiện nay là Trung tâm hoa vườn bách thảo Ofuna. Tên gọi hoa anh đào Tamanawa xuất phát từ tên của tòa thành này và được công nhận là một giống hoa anh đào vào năm 1990. Hiện giờ, những cây anh đào này được nhìn thấy chủ yếu ở xung quanh cửa tây của ga Ofuna.

Thông tin chi tiết

Đường đến

Gần cửa tây của ga Ofuna

Hình ảnh

Chùa Ōfuna Kannon
Yokosuka, Miura

Chùa Ōfuna Kannon

Phố mua sắm Ofuna Nakadori
Yokosuka, Miura

Phố mua sắm Ofuna Nakadori

Bánh ngọt ‘Ofuna Kannon Monaka’ ở Ryugetsu
Yokosuka, Miura

Bánh ngọt ‘Ofuna Kannon Monaka’ ở Ryugetsu

Vườn bách thảo Ofuna tỉnh Kanagawa
Yokosuka, Miura

Vườn bách thảo Ofuna tỉnh Kanagawa