ข้ามไปยังหน้าหลัก
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
ชิโระอะมะ คะตะคุริ-โนะ-สะโตะ

ชิโระอะมะ คะตะคุริ-โนะ-สะโตะ

สถานที่ถูกจัดให้เป็นหนึ่งใน "100 สถานที่ชมดอกไม้ที่ดีที่สุดในคานางาวะ"

ข้อมูลสำคัญ

เวลาทำการ

9:00 ~ จนกว่าพระอาทิตย์ตก

ช่วงเวลา

30นาที

ค่าใช้จ่าย

500 เยน/คน (ฟรีสำหรับนักเรียนชั้นประถมหรือต่ำกว่า, ผู้พิการที่มีใบรับรองทุพพลภาพ และผู้ติดตามสูงสุด 1 คน)

การเข้าถึง

สายเจอาร์ โยโกฮะมะ, สาย สะกะมิฮะระ, สายเคโอะ สถานีฮะชิโมะโตะ

สถานที่ที่มีให้บริการ
  • รองรับเก้าอี้รถเข็น

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

ซากยุคหิน คะวะจิริ

ซากยุคหิน คะวะจิริ

ซุากามิฮาระ
สะพานโอะงุระและเพลิดเพลินกับการชมสายน้ำในแม่น้ำสะกะมิ

สะพานโอะงุระและเพลิดเพลินกับการชมสายน้ำในแม่น้ำสะกะมิ

ซุากามิฮาระ
เขื่อนชิโระยะมะ

เขื่อนชิโระยะมะ

ซุากามิฮาระ
ซึตคุยโคะคันโคะ เซ็นเตอร์

ซึตคุยโคะคันโคะ เซ็นเตอร์

ซุากามิฮาระ