Skip to main content
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Shichi-magari Toge (tuyến đường trên núi bảy khúc cua)

Shichi-magari Toge (tuyến đường trên núi bảy khúc cua)

Đây là con đường trên núi dẫn đến tuyến đường đi bộ Hinatayakushi.

Thông tin cần thiết

Cơ sở vật chất sẵn có

Khám phá xung quanh

Bạn có thể thích

Ogama Benzaiten

Ogama Benzaiten

Khu vực trung tâm
Núi Hinata

Núi Hinata

Khu vực trung tâm
Kameishi

Kameishi

Khu vực trung tâm
Đài quan sát Nanasawa

Đài quan sát Nanasawa

Khu vực trung tâm

Hình ảnh