ข้ามไปยังหน้าหลัก
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
ศาลเจ้าซันโนะมิยะ ฮิบิตะ

ศาลเจ้าซันโนะมิยะ ฮิบิตะ

1472 ซันโนมิยะ , เมืองอิเซฮาระ, จังหวัดคานากาวะ
Map of ศาลเจ้าซันโนะมิยะ ฮิบิตะ
  • hibita.jp (ภาษาญี่ปุ่น)
  • ทานสะวะ ・โอะยะมะ ฟรีพาส

ศาลเจ้าแห่งนี้ ปรากฎอยู่ในบันทึกสมัยเฮอัน โดยมีการขุดพบแหวนหินในสมัยช่วงกลางของยุคโจมงในบริเวณนี้ จึงสันนิษฐานได้ว่า สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ และที่นี่ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงรูปปั้นไม้โคมะอินุ (สุนัขเฝ้าประตู) ที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคันโต

ข้อมูลสำคัญ

การเข้าถึง

ลงรถที่สถานีอิเซฮาระ หรือสถานีทึสรูมากิ-ออนเซ็น (รถไฟสายโอดะคิว โอดะวาระ)

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

โรงหมักสาเกคิคาวะ โจโซะ

โรงหมักสาเกคิคาวะ โจโซะ

อิเซะฮะระ
อะมะกถคุ บังโกะ (ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่ได้รับการจดทะเบียน, บ้านพักตระกูลยามากุจิ)

อะมะกถคุ บังโกะ (ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่ได้รับการจดทะเบียน, บ้านพักตระกูลยามากุจิ)

อิเซะฮะระ
วัดโทะโชะอิน

วัดโทะโชะอิน

อิเซะฮะระ
ศาลเจ้าคะมิคะสุยะ

ศาลเจ้าคะมิคะสุยะ

อิเซะฮะระ