โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
ศาลเจ้าซันโนะมิยะ ฮิบิตะ

ศาลเจ้าซันโนะมิยะ ฮิบิตะ

ศาลเจ้าแห่งนี้ ปรากฎอยู่ในบันทึกสมัยเฮอัน โดยมีการขุดพบแหวนหินในสมัยช่วงกลางของยุคโจมงในบริเวณนี้ จึงสันนิษฐานได้ว่า สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ และที่นี่ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงรูปปั้นไม้โคมะอินุ (สุนัขเฝ้าประตู) ที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคันโต

ข้อมูลสำคัญ

การเข้าถึง

ลงรถที่สถานีอิเซฮาระ หรือสถานีทึสรูมากิ-ออนเซ็น (รถไฟสายโอดะคิว โอดะวาระ)

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

อะมะกถคุ บังโกะ (ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่ได้รับการจดทะเบียน, บ้านพักตระกูลยามากุจิ)

อะมะกถคุ บังโกะ (ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่ได้รับการจดทะเบียน, บ้านพักตระกูลยามากุจิ)

พื้นที่โชะนัน
วัดโทะโชะอิน

วัดโทะโชะอิน

พื้นที่โชะนัน
ศาลเจ้าคะมิคะสุยะ

ศาลเจ้าคะมิคะสุยะ

พื้นที่โชะนัน
เก็บส้มแมนดารินใน อิเสะฮะระ-ชิ

เก็บส้มแมนดารินใน อิเสะฮะระ-ชิ

พื้นที่โชะนัน