ข้ามไปยังหน้าหลัก
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สวนซามุคาวะ อิคิมาอะ

สวนซามุคาวะ อิคิมาอะ

สวนซามุคาวะ อิคิมาอะ เป็นสถานที่ที่ใช้สำหรับการจัดงานต่างๆ กิจกรรมหลัก คือ เทศกาลซามุคาวะ มิโคชิ, เกิดขึ้นโดยการนำมิโคชิ (ซุ้มศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์) ในเมืองมาไว้ด้วยกันและร่วมสนุกกัน เทศกาลฤดูร้อนซามุคาวะเป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่จัดขึ้นที่นี่ในวันภูเขา (วันหยุดนักขัตฤกษ์ของประเทศญี่ปุ่น) ในช่วงเทศกาลคริสมาสต์ สวนนี้จะถูกประดับไฟให้ส่องสว่างและตกแต่งด้วยไฟโทนสีอุ่นเพื่อสร้างบรรยากาศฤดูหนาว

ข้อมูลสำคัญ

การเข้าถึง

สถานี JR ซามุคาวะ บนสาย JR ซากามิ

สถานที่ที่มีให้บริการ
  • รองรับเก้าอี้รถเข็น

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

ประสบการณ์ อันระคุจิ, ชะเกียว (คัดลอกพระสูตร)

ประสบการณ์ อันระคุจิ, ชะเกียว (คัดลอกพระสูตร)

ซามุคาวะ
สะมุคะวะ โบะอุโคะโระ

สะมุคะวะ โบะอุโคะโระ

ซามุคาวะ
ตลาดไว ไว (ร้านซันกาวะ)

ตลาดไว ไว (ร้านซันกาวะ)

ซามุคาวะ
สะมุคะวะ เซ็นเตอร์ พาร์ค (จุดโชคดี: ประตูศาลเจ้าโอะโตะริอิ  และ ภูเขาฟูจิ)

สะมุคะวะ เซ็นเตอร์ พาร์ค (จุดโชคดี: ประตูศาลเจ้าโอะโตะริอิ และ ภูเขาฟูจิ)

ซามุคาวะ